Registruotojų dėmesiui

2017-05-04

Informuojame, kad Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atnaujino reikalavimus SP/DC procedūros būdu registruojamų vaistinių preparatų informacijai pateikiamai per išmaniuoju telefonu nuskaitomus QR (angl. Quick Response) kodus. 

 

Ant vaistinio preparato pakuotės esančiame išmaniuoju telefonu nuskaitomame QR kode (angl. Quick Response) galima pateikti nuorodas į tokius duomenų elementus:

  • vaistinio preparato registracijos pažymėjimo priedus (pvz., pakuotės lapelį);
  • papildomas rizikos mažinimo priemones (pvz.: gydytojų ir (ar) pacientų mokomąją medžiagą);
  • vaistinio preparato vaizdines vartojimo instrukcijas (video medžiagą).

Atkreipiame dėmesį, kad QR kode pateikiama informacija turi būti suderinta su Tarnyba. Ji turi būti naudinga pacientui ar sveikatos priežiūros specialistui. Reklaminio turinio informaciją pateikti draudžiama.
  
Detalus QR kodų naudojimo aprašas skelbiamas Žmonėms skirtų vaistinių preparatų savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūrų koordinavimo grupės CMD(h) tinklalapyje. Šio aprašo priede išdėstyti Lietuvos reikalavimai bus pakeisti artimiausio dokumento atnaujinimo metu.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.