Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

SAM iniciatyva pradėtas VVKT veiklos auditas

2019-06-05

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva pradėtas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) veiklos auditas, kurį atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius. Audituojami bus 2018 m. ir 2019 m. pirmasis ketvirtis.

Per ilgiau nei mėnesį truksiantį auditą bus gilinamasi į Tarnybos dalyvavimą Europos vaistų agentūros veikloje, taip pat bus atliekama teikiamų mokamų paslaugų ir kitų finansavimo šaltinių bei darbo užmokesčio ir ekspertinių vertinimų paslaugų sutarčių analizė. Atskirai bus įvertintas ir Tarnybos administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto naudojimo efektyvumas.

Ministro A. Verygos teigimu, darbą pradėjus naujajam VVKT vadovui G. Andrulioniui, jau buvo identifikuotos tam tikros Tarnybos veiklos rizikos ir nerimą kelianti informacija apie esamą situaciją.

„Kai kurie buvusio vadovo sprendimai man, kaip ministrui, kelia nerimą, nes įstaigos darbo užmokesčio fonde yra beveik 300 tūkstančių eurų valstybinio finansavimo trūkumas. Taip pat iki galo neaiški vaistų vertinimus atliekančių ekspertų interesų konfliktų valdymo sistema. Ją būtina tobulinti. Tai parodo, kad auditas yra savalaikis ir būtinas ir taps pagalba naujajam vadovui maksimaliai išskaidrinant institucijos veiklą“, – tvirtino ministras A. Veryga.

Anot jo, sklandus ir kokybiškas VVKT darbas itin svarbus, nes pastaruoju metu vaistų rinkoje buvo inicijuota nemažai naujovių. Norint sėkmingai jas įgyvendinti, labai svarbus vaidmuo atitenka šiai institucijai. 

„Tarnybos darbas, siekiant užtikrinti patogią, aiškią ir skaidrią vaistų rinką, privalo būti nepriekaištingas, tad labai svarbu identifikuoti šios institucijos silpnąsias vietas ir jas sustiprinti“, – sako ministras A. Veryga.

VVKT vadovas G. Andrulionis teigė, kad vaistų politika yra viena svarbiausių sveikatos apsaugos sistemos sričių, nes nuo jos tiesiogiai priklauso žmonių gyvenimo kokybė ar net gyvybė.

„Tarnyba  pirmiausia turi užtikrinti, kad pacientai turėtų prieigą prie saugių ir efektyvių vaistų. Tuo tikslu reikalingas efektyviai veikiantis įstaigos administracinis bei mokslinis potencialas, veiksminga įstaigos struktūra, skaidrios sprendimų priėmimo procedūros, o rinkos dalyviams turi būti užtikrintos vienodos, aiškios ir skaidrios taisyklės bei veikimo sąlygos“, – teigė VVKT vadovas.

Pasak G. Andrulionio, tai ypač svarbu, nes iššūkiai Tarnybai yra dideli – tai vaistinių preparatų  kokybės ir saugumo kontrolė, vaistinių preparatų terapinio ir ekonominio vertinimo skaidrumas, tinkamas ekspertinių paslaugų organizavimas, nes visų šių procesų tikslas yra žmogaus sveikata.

SAM Spaudos tarnyba


SAM nuotrauka

 

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.