„Vienas iš mūsų tikslų – kad pacientai už vaistus mokėtų mažiau“

2018-05-11

Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio pabaigos Seimo Sveikatos reikalų komitetui vadovauja gydytoja, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Asta Kubilienė. „Farmacijos ir laiko“ žurnalistė Virginija Grigaliūnienė kalbasi su politike apie šiandienę situaciją farmacijos sektoriuje – sprendimus, siekiant mažinti vaistų kainas, užtikrinti teikiamų farmacinių paslaugų kokybę, receptų elektronizavimo sunkumus ir kitas farmacijos srityje dirbantiems specialistams svarbias aktualijas...

 

Gerbiama pirmininke, kaip vertinate šios kadencijos Seimo deklaruojamą ir Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomą farmacijos politiką? Kokios problemos jau įveiktos, kokie sprendimai laukia artimiausioje ateityje? Jūsų kolegė Agnė Širinskienė, dar būdama Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininke, pernai vasarį įvardijo, kad viena opiausių problemų, kamuojančių sveikatos apsaugą, yra būtent farmacijos sektorius, kuris esą jau „pradėtas tvarkyti“. Kas per tuos metus pasikeitė, kas „jau sutvarkyta“?

Vienas iš klausimų, kurį pavyko išspręsti, tai kontrolinių pirkimų vaistinėse įteisinimas. 2017 metais buvo priimti LR viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas ir LR farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymas, kurie įsigaliojo 2017 metų lapkričio 1 dieną.

Viešojo administravimo įstatymo pakeitimais buvo numatyta išimtis, kad, atliekant neplaninį patikrinimą, kontroliniai pirkimai gali būti atliekami nepateikus sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopijos prieš pradedant patikrinimą (anksčiau galiojo imperatyvus reikalavimas visada pateikti sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją prieš tokį patikrinimą atliekant). Ši galimybė gali būti taikoma visose srityse, jeigu tai bus numatyta atitinkamą sritį reguliuojančiame įstatyme. Kad nebūtų pažeistos kontroliuojamo asmens teisės, nustatytas reikalavimas sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą kopiją pateikti iš karto po to, kai atliktas kontrolinis pirkimas (kad nebūtų pažeistos tikrinamo subjekto teisės).

Na, o Farmacijos įstatymo pakeitimais buvo suteikta teisė kontrolinius vaistinių preparatų pirkimus atlikti ne tik Geros vaistinių praktikos inspektoriams, bet ir kitiems Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos darbuotojams, įgaliotiems vykdyti priežiūrą.

Priimti pakeitimai sudaro sąlygas objektyviai nustatyti, ar gyventojams vaistinės pasiūlo pigiausius vaistinius preparatus, ar parodo ir paaiškina monitoriuje pateikiamą informaciją, ar pasiūlo užsisakyti tuo metu vaistinėje nesančių vaistų ir kt. Kontroliuojantys asmenys gali objektyviai nustatyti, ar vaistinių preparatų pardavimas vaistinėse vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka, ar tinkamai teikiama farmacinė paslauga. Kontrolinių pirkimų taikymas gerina gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais kokybę bei užtikrina, kad būtų teikiama informacija apie pigiausius vaistinius preparatus, kad būtų išaiškinami generinių vaistinių preparatų aspektai, užsakomi vaistinėje neturimi vaistiniai preparatai, taip pat – receptiniai vaistiniai preparatai išduodami tik pateikus gydytojo receptą, taip užtikrinant racionalų vaistinių preparatų vartojimą. 

 

Buvo pakeitimų ir siekiant išvengti vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Taip, 2017 metų rudenį buvo priimti Farmacijos įstatymo pakeitimai, kurių tikslas – sudaryti sąlygas, kad būtų išvengta vaistinių preparatų tiekimo sutrikimų į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kai gamintojas neturi lietuviškų pakuočių. To reikėjo, kad būtų galima racionaliai naudoti įstaigų finansinius išteklius įsigyjant vaistinius preparatus mažesnėmis kainomis. Šis įstatymas įsigaliojo 2017 metų lapkričio 1 dieną. Įstatymo pakeitimais leidžiama į asmens sveikatos priežiūros įstaigas tiekti registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis, paženklintomis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba.

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“ 2018 Nr. 2

 

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.