Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido leidinį „Lietuvos sveikatos statistika 2018/Health Statistics of Lithuania 2018“ Jame pateikiami praėjusių metų pagrindiniai Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose, bei trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Vaistinių dėmesiui

2019-09-05

Atnaujintas Vaistinių patikrinimų planas 2019 m. Daugiau informacijos rasite čia.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.