Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Vaistus vertins pagal naują tvarką

2019-06-11

Lietuvos Respublikos Prezidentė pasirašė Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo remiantis įdiegiama nauja sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistema. Pastaroji užtikrins, kad pacientams būtų kompensuojami patys efektyviausi ir reikalingiausi vaistai prieš tai atlikus visapusišką ir išsamų jų vertinimą, atsižvelgiant į klinikinį jų efektyvumą, kaštus bei pacientų poreikius.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigaliosiantys Farmacijos įstatymo pakeitimai numato, kad Komisijai, kuri atsakinga už naujų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įtraukimą į kompensavimo sąrašus, bus pateikiama  vieninga ir vientisa informacija apie įvertintą paraišką  kompensuoti vaistus. Išsamų klinikinį ir ekonominį vaistų vertinimą sveikatos apsaugos ministro pavedimu nuo šiol atliks Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT).

Pasak VVKT vadovo, naujų vaistų vertinimas nuo šiol bus kitoks nei anksčiau – jis taps tikslesnis, aiškesnis, paprastesnis ir efektyvesnis. Be to, sutrumpės ir pats vaistų vertinimo procesas.

Šios naujovės ne tik leis užtikrinti kokybišką naujų vaistų vertinimą, bet kartu į patį vaistų vertinimo procesą įneš daugiau aiškumo ir skaidrumo. Vaistai bus vertinami atsižvelgiant į jų klinikinį efektyvumą bei su naujuoju gydymu susijusius kaštų pokyčius. Tarnybos specialistai išanalizuos ir įvertins, kiek kainuoja gydymo nauju vaistu sukuriami kokybiški gyvenimo metai, pavyzdžiui, ar mažėja hospitalizacijų dėl ligos, kaip keičiasi negalios ir slaugos poreikio skaičiai, taip pat, koks yra poveikis kitų sudėtingų ir brangių gydymo metodų poreikiui. O tai labai svarbu, norint užtikrinti, kad kompensuojami būtų patys efektyviausi ir pacientams reikalingiausi vaistai“, - tvirtino VVKT viršininkas G. Andrulionis.

Įsigalioję Farmacijos įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimai numato pereinamąjį laikotarpį, kurio metu Tarnyboje gautos paraiškos įrašyti vaistą į kompensavimo sąrašą, nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d. bus vertinamos tiek pagal seną, tiek pagal naują paraiškų vertinimo tvarkas. Kitaip tariant, vaistai bus vertinami, atsižvelgiant į jų terapinę vertę, taip pat bus atliekamas ir jų ekonominis vertinimas.

Beje, verta pažymėti ir tai, kad siekiant efektyvinti Komisijos veiklą ir užtikrinti visapusę vaistų vertinimo sistemą, Farmacijos įstatymo pakeitimais yra atnaujinama ir praplečiama Komisijos sudėtis. Į Komisiją nuo šiol įtraukiama daugiau gydytojų atstovų.

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad dėl minėtų Farmacijos įstatymo pakeitimų Lietuvos sveikatos sistema taps saugesnė, efektyvesnė, skaidresnė, bus labiau orientuota į pacientą ir pagrįsta racionaliu lėšų naudojimu.

VVKT inf.

Asociatyvi nuotrauka

 

© 2006 Visos teisės saugomos.