Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus

2017-11-09

Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų grupė 2017 m. birželio 12–14 d. atliko periodinį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos laboratorijos (toliau – Laboratorija) vertinimą. Juo buvo siekiama nustatyti Laboratorijos veiklos atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025 keliamiems reikalavimams.


Laboratorija atsižvelgė į vertinimo rezultatus, ekspertų grupės rekomendacijas, atliko vadybos sistemos ir tyrimų veiklos tobulinimo veiksmus. 2017 m. spalio 20 d. buvo pratęstas akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.066 galiojimas bei patvirtinta Laboratorijos akreditavimo sritis. Tai įrodo, kad Laboratorija atitinka šiuolaikinius standartus, o jos teikiami tyrimų rezultatai yra patikimi.
 
Tarnybos klientai ir partneriai gali būti tikri, kad Tarnyba ir toliau teiks aukščiausios kokybės paslaugas bei tobulins vykdomą veiklą.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.