Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

VVKT vadovas G. Andrulionis susitiko su vaistų gamintojais

2019-05-16

Naujasis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) vadovas Gytis Andrulionis pradėjo susitikimus su suinteresuotų grupių atstovais, kurių metu aptaria ne tik egzistuojančias problemas farmacijos rinkoje, bet ir jų sprendimo būdus. Taip siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp jo vadovaujamos institucijos ir organizacijų bei kitų institucijų, kas leistų užtikrinti kuo geresnes sąlygas pacientams įsigyti saugių ir kokybiškų vaistų.

Vienas pirmųjų VVKT vadovo G. Andrulionio susitikimų – su Vaistų gamintojų asociacijos (VGA) atstovais, kurio metu buvo aptarti abiem pusėms aktualūs bendradarbiavimo klausimai.

G. Andrulionio teigimu, kaip vienas svarbiausių iššūkių buvo įvardinta būtinybė valdyti aktualią informaciją apie vaistų tiekimo sutrikimus ir vaistų likučių valdymą tiek didmeninėje, tiek mažmeninėje prekyboje.

„Tai labai svarbu, nes tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti nenutrūkstamą vaistų tiekimą bei apsaugoti pacientus, kad jie nenukentėtų, jei staiga kokio nors vaisto pritrūktų rinkoje. Visais atvejais yra ir bus svarbiausi pacientų interesai, nes jie turi turėti galimybę įsigyti saugių ir kokybiškų vaistų, o mes turime užtikrinti, kad tik tokie vaistai pateiktų į mūsų šalies rinką“, - sako G. Andrulionis. 

Todėl, anot VVKT vadovo, visiems vaistų rinkos dalyviams turi būti užtikrintos vienodos, aiškios ir skaidrios taisyklės bei veikimo sąlygos.

„To yra siekiama ir tai bus stengiamasi užtikrinti ateityje, nes mūsų šalies pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai turi turėti prieigą prie saugių ir veiksmingų vaistų. Maža to, svarbu užtikrinti, kad jie būtų naudojami racionaliai ir ekonomiškai, visais atvejais paisant pacientų interesų“, - sako G. Andrulionis.

Be to, paliesta itin aktuali vaistų importavimo į Lietuvą pakuotėmis, kurios paženklintos ne lietuvių kalba, problematika bei svarstyta, kaip šį procesą būtų galima patobulinti, užtikrinant tik saugių ir kokybiškų vaistų patekimą į rinką. Aptartas falsifikuotų vaistų direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje.

Kalbėta ir apie sklandesnį VVKT ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) bendradarbiavimą, kai yra sprendžiama, kam turėtų būti priskirtas Lietuvoje registruojamas vaistas: vaistams ar maisto papildams. Pasikeista nuomonėmis, kaip būtų galima teikti išsamesnes ir detalesnes konsultacijas minėtais klausimais vaistų gamintojams, registruotojams.

Susitikime aptarti ir kiti aktualūs šalims klausimai, sutarta tokius susitikimus rengti reguliariai.

VVKT inf. ir nuotrauka

 

© 2006 Visos teisės saugomos.