Dėl 2017 m. gegužės 24 d. Europos Komisijos sprendimo

2017-06-05

2017 m. gegužės 24 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos desloratadino, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

 

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl galimos agresijos, traukulių, pakitusio elgesio bei QT intervalo pailgėjimo rizikos, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
  
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr.čia.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.