Į ketvirtą posėdį susirinko priežiūros komitetas

2018-01-23

2018 m. sausio 11 d. įvyko ketvirtasis Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas“ priežiūros komiteto posėdis. Jo metu buvo įvertinti jau nuveikti darbai, taip pat iškelti  pagrindiniai tikslai 2018-iems metams.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros bei Europos Sąjungos delegacijos atstovai. Taip pat atstovai iš Moldovos Respublikos Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministerijos, bei Nacionalinio sveikatos draudimo fondo atstovai.

Posėdžiui pirmininkavo Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros generalinis direktorius Vladislav Zara. Savo kalboje jis pastebėjo, kad Europos Sąjungos finansuojamas projektas yra įgyvendinamas sklandžiai, o bendradarbiavimas tarp partnerių – sėkmingas. Lietuva ir Lenkija turi galimybę pasidalinti savo vertinga patirtimi, kurią sukaupė įgyvendindamos analogiškas reformas savo šalyse. Tuo tarpu Moldovos Respublika gali iš šios patirties mokytis.

Lietuvos projekto lyderis, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininkas, Gintautas Barcys nurodė, kad atlikę numatytas užduotis, Lietuvos ekspertai jau sudarė veiksmų planą, kaip pagerinti esamą Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų kainodaros, kompensavimo bei centrinių pirkimų procedūrų teisinį reglamentavimą. Planas kartu su rekomendacijomis bus perduotas Moldovos Respublikos suinteresuotoms institucijoms. Taip pat G. Barcys, kartu su Europos Sąjungos delegacijos atstovu Jordi Rodriguez-Ruiz paragino Moldovos Respublikos Sveikatos, darbo ir socialinės apsaugos ministeriją suformuoti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri analizuotų Dvynių projekto partnerių parengtus dokumentus ir įgyvendintų rekomendacijas.

Lenkijos Vaistų, medicinos prietaisų ir biocidų agentūros prezidentas ir jaunesnysis projekto lyderis Grzegorz Cessak pabrėžė, jog norint įgyvendinti visus rezultatus ir pasiekti tikslą, labai svarbu kokybiškai įgyvendinti visas veiklas, numatytas Dvynių projekte. G. Cessak nuomone, projektas turės teigiamą poveikį siekiant įgyvendinti ES Asociacijos sutartyje numatytus įsipareigojimus sveikatos srityje.

Moldovos Respublikos projekto lyderis, Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros direktoriaus pavaduotojas Dumitru Saghin akcentavo produktyvų projekto partnerių bendradarbiavimą. Jis pastebėjo, kad numatyti projekto rezultatai tikrai bus pasiekti ir kad projektui pasibaigus Moldovos Respublikos  institucijos niekuo nenusileis atitinkamoms Europos Sąjungos institucijoms.

Nuolatinė ES Dvynių patarėja Moldovos Respublikoje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Anželika Oraitė pristatė svarbiausius per ketvirtą projekto ketvirtį atliktus darbus: 8 ES Dvynių projekto sutartyje numatytas veiklas, trukusias 48 darbo dienas, kurias vykdė 38 trumpalaikiai ekspertai iš Lietuvos ir Lenkijos ir kuriose dalyvavo 64 ekspertai iš Moldovos Respublikos. Į projekto veiklas buvo įtrauktos net 9 Moldovos Respublikos institucijos. Taip pat buvo pristatytas darbų planas kitam ketvirčiui.

Per ketvirtąjį projekto ketvirtį trumpalaikiai ekspertai iš Lietuvos Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros darbuotojus konsultavo vaistų ir medicinos prietaisų kainodaros, centrinių pirkimų bei kompensavimo klausimais. Buvo parengta ataskaita bei planas, kaip pagerinti šių sistemų mechanizmus.

Taip pat buvo suorganizuotas mokomasis vizitas į Lietuvą trims Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros ekspertams. Vizito metu Moldovos Respublikos delegacijos nariai buvo supažindinti su Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vykdoma veikla vaistų registracijos srityje, tarnybos naudojamomis duomenų bazėmis, atitinkamų ES teisės aktų reikalavimais. Svečiai dalyvavo įvairiuose su vaistų registracija susijusiuose mokymuose, kuriuose buvo lavinami delegacijos narių įgūdžiai ir profesinė kvalifikacija paraiškų pirminio vertinimo (validacijos), kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizės, reglamentinių keitimų vertinimo ir tvirtinimo, paraiškų bei su registracijos procedūromis susijusių dokumentų ir administravimo srityse.

Kišiniove taip pat buvo surengti keli mokomieji seminarai medicinos prietaisų klasifikavimo, vaistų ir medicinos prietaisų kainodaros, kompensavimo ir centrinių pirkimų teisinio reguliavimo klausimais.

Be to, buvo pradėtos rengti su vaistų registracija susijusios procedūros Moldovos Respublikos vaistų ir medicinos prietaisų Agentūrai, teisinio vaistų reklamos reguliavimo analizė Moldovos Respublikoje.

 

Kito priežiūros komiteto posėdžio data numatyta 2018 m. balandžio 19 d.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.