Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

„Stebimos pasaulinės tendencijos plėsti farmacijos specialistų praktikos ir naujų atlyginimų modelių taikymo sritis...“

2019-06-12

Balandžio 13–14 dienomis Kaune vyko Baltijos šalių 22-oji tarptautinė mokslinė ir praktinė konferencija Baltpharm Forum 2019, kurią organizavo Lietuvos farmacijos sąjunga. Šioje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą Vytenis Povilas Andriukaitis, Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP) atstovas teisininkas Gonçalo Sousa Pinto, Didžiosios Britanijos karališkosios vaistininkų draugijos prezidentas prof. dr. Ashok Soni, Europos ligoninių vaistininkų asociacijos atstovas iš Slovakijos dr. Juraj Sykora, kiti garbūs svečiai. Tarptautiniame forume vykusiose diskusijose aktyviai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė ir Latvijos, Estijos ir Ukrainos universitetų, rengiančių farmacijos specialistus, atstovai bei vaistininkus vienijančių organizacijų vadovai.

Žurnalo „Farmacija ir laikas“ žurnalistė Virginija Grigaliūnienė keletą klausimų pateikė Baltpharm Forum 2019 svečiui, FIP atstovui Gonçalo Sousa Pinto. Jis tarptautinėje konferencijoje skaitė pranešimą tema „Naujasis farmacijos specialisto vaidmuo sveikatos apsaugos sistemoje pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje“.

Gerbiamas pone Gonçalo Sousa Pinto, pirmiausia norėtume susipažinti – trumpai prisistatykite mūsų skaitytojams: iš kur esate kilęs, kokios yra Jūsų pareigos Tarptautinėje farmacijos federacijoje, kokią veiklą šioje farmacijos specialistus vienijančioje organizacijoje šiuo metu vykdote?

Esu kilęs iš Portugalijos – ten gimiau, augau, mokiausi. 2000-aisiais metais šioje šalyje, Porto mieste, baigiau universitetą. Tarptautinei farmacijos federacijai atstovauju teisinėje srityje – esu Vystymo ir teisės departamento vadovas.

 

Šioje organizacijoje dirbu nuo 2002 metų. Mano profesinė veikla – farmacijos reglamentavimo, farmacijos politikos ir farmacijos praktikos modeliai visame pasaulyje, taip pat farmacinės veiklos propagavimo priemonių, skirtų federacijos narėms remti, rengimas. Tokios veiklos tikslas – keisti pasaulinę farmacijos praktiką. 2019 metų balandžio mėnesį bendradarbiavau rengiant Tarptautinės farmacijos federacijos ataskaitą, kuria remiantis buvo paruoštas solidus pranešimas apie FIP veiklą. Taip pat esu vieno Tarptautinės farmacijos federacijos atlikto tyrimo („Farmacijos pasaulinė apžvalga: darbo jėga, vaistų platinimas, praktika, reguliavimas ir atlyginimai 2015–2017 m.“) autorius.

 

Kaip apibūdintumėte naująjį farmacijos specialisto vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje?

 

Vaistininkai yra neatsiejama sveikatos priežiūros komandos, kuri rūpinasi pacientų poreikiais, dalis. Jie yra bet kurios šalies sveikatos sistemos dalis, suprantama kaip institucijų, įstaigų, specialistų, technologijų ir praktikos, atitinkančios žmonių sveikatos poreikius, rinkinys. Vaistininkai kartu su kitais sveikatos sistemos grandžių atstovais yra atsakingi už visos sveikatos sistemos veiksmingumą ir tvarumą, taigi jų veikla yra labai reikšminga ir svarbi. Būtent farmacininkai (ar jie praktikuojasi bendruomenėje, ar ligoninėje, pramonėje ar didmeninėje prekyboje) atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant kokybę ir saugumą visoje vaistų gamybos ir tiekimo grandinėje – pradedant moksliniais tyrimais, o baigiant atsakingu ir racionaliu vaistų vartojimu, įvertinant pacientų gydymo tinkamumą, sprendžiant vaistų naikinimo ir jų poveikio aplinkai klausimus. Taigi farmacijos specialisto vaidmuo sveikatos priežiūros srityje yra kur kas didesnis, nei gali atrodyti.

 

Gal galėtumėte apie tai papasakoti plačiau?

 

Pavyzdžiui, siekdamas užkirsti kelią ligoms, vystyti ligų profilaktiką, farmacijos specialistas gali nukreipti pacientus į atitinkamų ligonių priežiūros lygių gydymo įstaigas pas reikiamos srities specialistus. Kitaip sakant, visuomeninės vaistinės, kurios yra integruotos į bendruomenę ir yra prieinamos plačiajai visuomenei, gali tapti tarsi vartais į sveikatos priežiūros sistemą, į jos vystymą, tobulinimą. Mano paminėti farmacijos specialisto vaidmenys yra labai svarbūs, kad sveikatos priežiūros sistema veiktų nepriekaištingai, kad kuo geriau būtų išnaudojami turimi instituciniai ir finansiniai resursai bei žmogiškieji ištekliai.

 

Taip pat labai svarbu, kad sveikatos apsaugos sistema stiprintų pirminę sveikatos priežiūrą – kad žmonės galėtų ilgiau išlikti sveikesni, kad bet kokios jų sveikatos problemos būtų diagnozuojamos kuo anksčiau.

 

Farmacijos specialistai gali atlikti pagrindinį vaidmenį ir įgyvendinant pirminės sveikatos priežiūros strategijas. 2018 metų spalio mėnesį Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) Astanoje (Kazachstanas) surengė pasaulinę pirminės sveikatos priežiūros konferenciją. Tarptautinė farmacijos federacija pritarė Astanos deklaracijai, kurioje raginama plėtoti ir konsoliduoti tokias strategijas.

 

Tarptautinė farmacijos federacija įdėmiai stebi farmacininkų praktiką visame pasaulyje per periodines apklausas, kurios vykdomos tarp mūsų organizacijos narių. Stebima aiški tendencija, kad vaistininkai sėkmingai plėtoja pacientams ir bendruomenei teikiamas farmacines paslaugas.

Šie farmacijos specialistų vaidmenys turi būti tinkamai įforminami ir tinkamai atlyginami, nes akivaizdu, kad kaip tik dėl to sutaupoma labai daug sveikatos priežiūros sistemai skiriamų lėšų.

 

Turbūt pirmiausia turite omenyje vakcinacijos paslaugų teikimo galimybę vaistinėse?

 

Taip, vienas iš tokių pavyzdžių – vakcinacijos paslaugos. Mažiausiai 27 šalyse bendruomenės vaistinės siūlo skiepijimo paslaugas, ir yra aiškių įrodymų, kad tai padeda pagerinti tos šalies imunizacijos aprėptį. Tarptautinė farmacijos federacija pasisako už tai, kad ši paslauga būtų teikiama visose pasaulio šalyse, ne išimtis ir Lietuva.

 

 

O kokios yra vaistininkų tobulinimosi galimybės šiandien? 

 

Farmacijos specialistų kompetencijų spektras privalo būti suderintas ir visiems jiems viešai prieinamas. Daugelis šių kompetencijų yra bendros visiems praktikuojantiems vaistininkams. Kitaip sakant, yra nustatyti minimalūs profesiniai reikalavimai, būtini vaistininko kompetencijai, kad jis turėtų teisę užsiimti tokia veikla. Po profesinių studijų kiekvienas vaistininkas yra atsakingas už savo kompetencijos lygio palaikymą visos savo profesinės karjeros laikotarpiu: privalo nuolat atnaujinti ir tobulinti savo žinias, įgūdžius, laikytis tinkamo požiūrio į vaistininkystę ir, be abejo, gerai, sąžiningai elgtis. Kartu tenka pripažinti, kad mes tam tikra prasme esame skolingi pacientams, mūsų kolegoms vaistininkams ir kolegoms kitose sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir darbdaviams bei visai sveikatos sistemai. Be oficialių (ir dažnai privalomų) tęstinio profesinio tobulėjimo ir tęstinio mokymo sistemų, daugelis šalių apibrėžia pažangius kompetencijos sertifikavimo modelius, kurie specializaciją ar aukštesnį žinių lygį pripažįsta daugelyje praktikos sričių. Kai tokie modeliai siejami su atitinkamomis paskatomis ir pripažinimu, jie skatina profesionalumo lygio kėlimą, o kartu ir geresnes paslaugas pacientams bei visai sveikatos priežiūros sistemai.

 

Tarptautinės farmacijos federacijos Mokymų skyrius (angl. FIP Education), telkiantis dėmesį į farmacijos švietimą ir darbo jėgos plėtrą, per kelerius pastaruosius metus paskelbė daug informacijos įvairiuose leidiniuose, kuri padėjo vaistininkams, jų organizacijoms, sveikatos institucijoms ir švietimo įstaigoms plėtoti farmacininkų kompetencijų sistemą, mokymo programų reformas, darbo jėgos strategijas, susijusios su farmacininkų švietimu. Visa ši informacija yra patalpinta Tarptautinės farmacijos federacijos interneto svetainėje ir prieinama kiekvienam vaistininkui.

 

Be to, šių metų rudenį, rugsėjo 22–26 dienomis, Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) rengiamas Tarptautinės farmacijos federacijos metinis pasaulinis kongresas. Tikimės, kad jis dalyviams suteiks puikią galimybę sužinoti apie farmacijos sektoriaus pažangą ir geriausią bei naujausią pasaulinę praktiką šioje srityje.

 

 

Kokių pokyčių farmacijos politikoje tikimasi artimiausioje ateityje?

 

Ši profesija nuolat kinta – skirtingose šalyse stebimi tam tikri jos pokyčiai. Visame pasaulyje stebime konsoliduotą tendenciją plėsti farmacininkų praktikos ir atlyginimo vaistininkams modelių taikymo sritį. Tam dažnai prireikia keisti šią profesiją reglamentuojančius teisės aktus (įstatymus), inicijuoti derybas su tų šalių vyriausybėmis bei sveikatos priežiūros institucijomis.

 

Norint teikti naujas paslaugas, pavyzdžiui, vykdyti pacientų vakcinaciją, vystyti ligų profilaktikos programas ir panašiai, yra labai svarbu, kad nauji vaistinių vaidmens supratimo būdai būtų priimami kaip nauji reglamentai ir nauja farmacijos politika.

 

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“. 2019 Nr. 4

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.