Palankūs novatoriško „Salfordo plaučių tyrimo“ duomenys paskelbti „The Lancet“ ir pristatyti Europos kvėpavimo ligų kongrese

2017-10-04

Relvar Ellipta geriau nei įprastas gydymas kontroliavo „Salfordo plaučių tyrime“ dalyvavusių pacientų astmą.

 

Š. m. rugsėjo mėn. tarptautinė farmacijos ir sveikatos priežiūros bendrovė „GlaxoSmithKline“ (GSK) ir bendrovė „Innoviva“ paskelbė palankius „Salfordo plaučių tyrimo“ (angl. the Salford Lung Study, SLS), kuriame dalyvavo astma sergantys pacientai, duomenis. Tyrimo rezultatai buvo publikuoti mokslinio žurnalo „The Lancet“ internetinėje svetainėje ir pristatyti Milane vykusiame tarptautiniame Europos kvėpavimo ligų draugijos (angl. the European Respiratory Society, ERS) kongrese.

 

Šis inovatyvus tyrimas, apie kurio pagrindinius duomenis buvo pranešta š. m. gegužės mėnesį, atskleidė, kad pradėtas gydymas vieną kartą per parą vartojamu Relvar Ellipta (flutikazono furoatas [FF]/vilanterolis [VI] arba [FF/VI]) po 92/22 arba po 184/22 mikrogramus yra pranašesnis nei įprasta priežiūra. Tai rodo ilgalaikis astmos kontrolės pagerėjimas per 12 mėnesių trukusį tyrimą ir astmos kontrolės testo (angl. the Asthma Control Test, ACT) duomenų palyginimas su pacientų, ir toliau vartojusių įprastos priežiūros vaistinius preparatus, duomenimis. Pagerėjimu buvo laikomas pasiektas AKT balas ≥20 arba padidėjimas ≥3 balais lyginant su pradiniu. Statistiškai reikšmingi duomenys buvo gauti 12-ąją, 40-ąją ir 52-ąją savaitę.

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti vaistinių preparatų poveikį gydant astmą. Šiuos vaistinius preparatus vartojo didelė astma sergančių žmonių grupė, siekiant kuo mažiau sutrikdyti įprastą jų gyvenimą (minimali intervencija), bet kartu ir griežtai laikantis būdingos astma sergančių pacientų priežiūros kasdienėje klinikinėje praktikoje. Pradėjus gydyti tuos FF/VI pacientus, kuriems pasireiškė astmos simptomai, pirminės vertinamosios baigties 24-ąją savaitę reikšmingai didesnės procentinės dalies (71 proc.) pacientų būklė buvo geriau kontroliuojama, lyginant su pacientų, kurie ir toliau vartojo vaistinius preparatus pagal įprasto gydymo planus, būkle (56 proc.) (šansų santykis 2,00, 95 proc. PI 1,70, 2,34; p 

Antrinė analizė atskleidė, kad, pacientams pradėjus vartoti FF/VI, kartu su geresne astmos kontrole buvo pasiekti geresni gyvenimo kokybės balai (apskaičiuoti pagal gyvenimo kokybės sergant astma klausimyną (angl. the Asthma Quality-of-Life Questionnaire, AQLQ), taip pat buvo stebėta mažesnė įtaka pacientų darbingumui ir aktyvumui (įvertinta pagal darbingumo ir aktyvumo blogėjimo klausimyną (angl. the Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire, WPAI).

 

  • Pacientų, kurie pradėjo vartoti FF/VI, bendrieji AQLQbalai buvo statistiškai reikšmingai didesni, lyginant su pacientų, kurie buvo gydyti pagal įprastos priežiūros planą, balais (padidėjimas lyginant su pradiniu ≥0,5; ARBA 1,79 (95 proc. PI 1,55–2,06); p 
  • Buvo pranešta, kad pacientų, pradėjusių vartoti FF/VI, darbingumo sutrikimas pagal WPAI klausimyną sumažėjo labiau, lyginant su tų pacientų, kurie ir toliau vartojo įprastos priežiūros vaistinius preparatus, darbingumu (-6,7 proc. lyginant su -4,0 proc., skirtumas -2,8 proc. (95 proc. PI nuo -4,4 iki -1,1), p 

Plačiau apie tai skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnalas“ 2017 m. Nr. 7

 

© 2006 Visos teisės saugomos.