Toksoplazmozė yra viena iš užkrečiamųjų ligų, kuri ypač pavojinga nėščiosioms. Pasak Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės, toksoplazmozė pavojinga nėščiosioms, nes per placentą nuo užsikrėtusios motinos gali užkrėsti vaisius ir dėl to gali išsivystyti įgimta toksoplazmozė.

JE Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Žodis Gydytojui

2020-01-09

Gerbiami ir mylimi Lietuvos gydytojai,

Kai Šv. Kalėdų ar kitos šventės proga sveikiname savo draugus, paprastai neužmirštame palinkėti ir geros sveikatos; pagyvenusiems dar palinkime ilgo amžiaus. Tokie mūsų palinkėjimai aiškiai rodo, kas kiekvienam žmogui yra be galo svarbu – tai jo sveikata. Dėl to gydytojo tarnystę žmonės  labai brangina. Panašiai brangina ir pasišventusiai tarnaujančius dvasiškius, gydančius žmonių dvasines negales.

Artėja labai brangi Kristaus Gimimo šventė, kuri primena, kad Dievui mes rūpime, kad jis mus myli ir nori apdovanoti tuo, ko nepajėgus padaryti net geriausias gydytojas.  Jėzus vaikščiodamas mūsų žemės keliais ne tik skelbė Evangeliją, bet ir gydė žmones, tuo parodydamas, kad jam buvo svarbus ne tik amžinasis žmogaus likimas, bet ir šis laikinasis.

Brangūs Lietuvos gydytojai ir visi medicinos darbuotojai, sveikinu jus Kristaus Gimimo šventės proga, dėkoju už jūsų brangią tarnystę ir linkiu visokeriopos Dievo palaimos. Kai pasilenkiate prie silpno ir kenčiančio žmogaus, jūs tą patį padarote pačiam Dievui. Juk Jėzus yra pasakęs: „Ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte“. Šv. Kalėdų šviesa tenušviečia kiekvieno jūsų gyvenimą ir kartais labai nelengvus jūsų tarnystės žingsnius.

Sigitas Tamkevičius,

kardinolas

 

© 2006 Visos teisės saugomos.