Ūžesio sąlygotos negalios klausimyno kalbinė ir kultūrinė adaptacija bei validizacija

2017-05-31

Prof. dr. Ingrida Ulozienė, Milda Totilienė

LSMU ANG ligų klinika

 

Darbo tikslas – adaptuoti lietuvių kalba Ūžesio sąlygotos negalios klausimyną ir įvertinti jo validumą. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo nustatyti Ūžesio sąlygotos negalios klausimyno lietuviškos (THI-LT) versijos patikimumą ir pagrįstumą. Buvo ištirti 248 tiriamieji, kurie skundėsi lėtiniu ūžesiu, kaip pirminiu simptomu, arba kuriems ūžesys atsirado kaip antrinis simptomas dėl klausos sutrikimo. Pagrindiniai ištirti parametrai buvo testo–retesto ir vidinio nuoseklumo patikimumas bei pagrįstumas. Gauti rezultatai (Cronbach‘s alpha = 0,93) rodo, kad THI-LT išlaiko originalios versijos pagrįstumą, todėl yra patikima ir efektyvi priemonė klinikinėje praktikoje vertinant ūžesio poveikį kasdieniam gyvenimui.

 

Lingvistic and Cultural Adaptation and Validization of Tinnitus Handicap Inventory

 

Keywords: tinnitus, tinnitus handicap inventory.

Summary. The objective of the study was to determine the reliability and validity of the Lithuanian version of the Tinnitus Handicap Inventory (THI) - a self-report measure of perceived tinnitus handicap. Cross-sectional psychometric validation study was performed. A number of 248 subjects reporting chronic tinnitus as their primary complaint or secondary to hearing loss were included in the study and filled in the Lithuanian version of THI. The participants completed the Lithuanian version of the Hospital Anxiety and Depression Scale as a measure of self-perceived levels of anxiety and depression. The Lithuanian version of the THI and its subscales showed a robust internal consistency reliability (Cronbach‘s alpha = 0.93) comparable to the original version.

 

 

Ūžesys – tai garso pojūtis, kada nėra jokio išorinio akustinio dirgiklio. Ūžesio sąlygotos negalios klausimyną (angl. Tinnitus handicap Inventory –THI, toliau tekste THI) sukūrė Newman ir bendraautoriai [1]. Paskelbtuose darbuose buvo įrodyta, kad THI yra psichometriškai tinkamas vertinti ūžesio įtakai kasdieniame gyvenime. Jis buvo naudojamas vertinti įvairių ūžesio gydymo būdų rezultatams [2, 3]. THI yra išverstas ir validizuotas daugelyje skirtingų kalbų, įskaitant vokiečių, olandų, ispanų, portugalų, turkų, danų, kinų, tajų ir kitas [4-8].

THI buvo pasirinktas lietuvių kalbos adaptacijai bei validizacijai, nes yra trumpas, paprastai atliekamas, todėl labai tinkamas intensyviai dirbančioms klinikoms. Iki šiol nebuvo jokių validizuotų ūžesio klausimynų Lietuvoje.

Pasirinktasis klausimynas autorių buvo sukurtas tiriamojo pojūčių, sukeltų ūžesio, „pamatavimui“, ūžesio įtakos kasdieniniam gyvenimui įvertinimui. Kuo didesni skalės įverčiai, kuo daugiau balų surenkama, tuo žymesnė ūžesio sukelta negalia, tuo ženkliau paveikia tiriamojo gyvenimą.

THI anketą sudaro 25 klausimai. Tiriamasis užpildo klausimyną, pažymėdamas jam labiausiai tinkamą atsakymą. Tyrėjas įvertina užpildytą klausimyną tokiu būdu: atsakymas „Taip“ vertinamas 4 balais, „Ne“ – 0 balų, „Kartais“ – 2 balais. Bendra balų suma gaunama sudėjus visų 25 klausimų atsakymų skaičių, atitinkamai padauginus iš lentelėje nurodytų koeficientų.

Plačiau apie tai skaitykite „Otorinolaringologijos aktualijos“ 2017 m. Nr. 1

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.