Habil. dr. Jono Laimučio Martinkėno 80 metų jubiliejus

2018-08-17

Šių metų sausio 31 dieną žymiajam Lietuvos gydytojui otorinolaringologui habilituotam daktarui Jonui Laimučiui Martinkėnui sukako 80 metų (1 pav.). Pasididžiavimą kelia jo apginti moksliniai darbai, sukurti išradimai, parašyti moksliniai straipsniai, paruoštas mokinių būrys, visą gyvenimą puoselėta neblėstanti meilė otorinolaringologijai.

J. L. Martinkėnas gimė 1938-01-31 Vilniuje mokytojų šeimoje. Tėvas, Vincas Martinkėnas buvo Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas, 1997 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

J. L. Martinkėnas 1956 m., baigęs Vilniaus 7-tąją vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė 1962 m. Tada ir prasidėjo jo gydytojo otorinolaringologo kelias. Pirmieji mokytojai buvo gydytojai P. Pakonaitis ir A. Sodeika, kurie išmokė atlikti pagrindines LOR operacijas.

Dirbdamas ambulatorinėje grandyje ir stacionare, gydytojas J. L. Martinkėnas pradėjo domėtis bei tobulintis veido ir kaklo plastinėje chirurgijoje, didelį dėmesį skirdamas LOR organų plastikai. Nuo 1967 m. įgytas žinias pradėjo taikyti Vilniaus kosmetologinėje gydykloje įkurtame chirurginiame skyriuje. 1968 m. pažintis su žymiu Minsko otoneurologu prof. I. A. Skliut paskatino pradėti mokslinę veiklą otoneurologijos, LOR organų traumatologijos ir kaukolės pamato lūžimų srityse. Bendradarbiaujant su prof. I. A. Skliut 1970 m. Vilniaus Valstybiniame universitete J. L. Martinkėnas sėkmingai apgynė med. mokslų kandidato (dabar medicinos daktaro) disertaciją tema „Klausos, vestibulinės ir uoslės funkcijos sutrikimai, lūžus kaukolės pamatui ūmiame traumos periode“.

J. L. Martinkėnas 1973 m. pradėjo dirbti Vilniaus m. II ligoninės LOR stacionare, o nuo 1988 m. tapo suaugusių LOR skyriaus vedėju. Šiuo laikotarpiu jam pavyko įgyvendinti kai kurias naujoves: jis pradėjo operuoti vaikų nosies pertvaras, nosies deformacijas ūmiu traumos laikotarpiu, įdiegė naujus septoplastikos būdus, patobulino chirurginius instrumentus. Gydytojas tyrinėjo nosies aerodinamiką, pradėjo taikyti autotransplantatus iš pertvaros kremzlės ausies grybelio ir šonkaulio atkuriamojoje nosies chirurgijoje, pradėjo vystyti naują iki tol Lietuvoje mažai žinomą funkcinę-estetinę nosies chirurgiją, taikyti endonazalinius pjūvius.

Operuodamas 400 trauminių nosies deformacijų, J. L. Martinkėnas sukaupė gausią klinikinę medžiagą, kurią apibendrino medicinos mokslų daktaro disertacijoje. Disertaciją „Trauminės nosies deformacijos: klinika, diagnostika, instrumentiniai tyrimai ir chirurginis gydymas“ jis 1988 m. apgynė I. Pavlovo vardo medicinos institute Sankt Peterburge, vadovaujant prof. M. S. Plužnikovui. 1993 m. ši disertacija Lietuvoje buvo nostrifikuota kaip habilitacinis darbas, o J. L.Martinkėnas tapo pirmuoju Lietuvoje otorinolaringologu habilituotu daktaru.

Norėtųsi pažymėti habil. dr. J. L. Martinkėno svarų indėlį į Lietuvos otorinolaringologų profesijos puoselėjimą ir bendruomenės stiprinimą. 1989 m. jis buvo išrinktas Vilniaus krašto otorinolaringologų draugijos pirmininku, 1991 m. – Lietuvos otorinolaringologų draugijos pirmininku, 1996 m. buvo perrinktas antrajai kadencijai. Habil. dr. J. L. Martinkėnui vadovaujant Lietuvos otorinolaringologų draugijai 1991–2000 metais buvo sukurti ir įregistruoti draugijos įstatai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę radosi naujos galimybės tobulintis užsienyje, įsigyti šiuolaikinės aparatūros. Habil. dr. J. L. Martinkėnas pradėjo domėtis funkcinėmis endoskopinėmis sinusų operacijomis. 1991-12-13 atliko pirmąją endoskopinę sinusų operaciją Pabaltijo šalyse.

1994 m. birželį jis dalyvavo XV Europos rinologų kongrese Kopenhagoje, kuriame skaitė pranešimą apie patirtį atliekant funkcines endoskopines sinusų operacijas, buvo priimtas į Europos rinologų draugijos narius. Tais pačiais metais įsteigtame Lietuvos rinologijos centre jo iniciatyva buvo įdiegtos naujos, modernios diagnostikos ir gydymo metodikos. Nosies ligų gydyme buvo pradėti naudoti endoskopai, chirurginis mikroskopas, įgyvendinta ir išvystyta funkcinė estetinė nosies chirurgija, funkcinė endoskopinė sinusų chirurgija, buvo bendradarbiaujama su neurochirurgais, oftalmologais, atliekant operacijas kaukolės pamato srityje, akiduobėje, išplėstas rinologinių operacijų diapozonas.

Plačiau apie tai skaitykite „Otorinolaringologijos aktualijos“ 2018 m. Nr. 1

 

© 2006 Visos teisės saugomos.