Vaistinių preparatų reklama – viešajam svarstymui

Visuomenėje netyla diskusijos dėl vaistų reklamos, tačiau jau netrukus daugelį atsakymų į kylančius klausimus turėtų pateikti baigiamas rengti dokumentas – Vaistinių preparatų (VP) reklamos taisyklės, kurio projektas bus paskelbtas FD internetinėje svetainėje. Šia tema vykusio pokalbio metu į "Savaitės interviu" klausimus atsako darbo grupės, rengusios šį projektą, narė, FD prie SAM Farmacinės veiklos skyriaus vedėja Gražina Bobelienė.Kodėl, Jūsu nuomone, yra reikalingos “Vaistiniu preparatu reklamos taisyklės”?
Vaistinių preparatų reklamos taisyklės – kokybiškai naujas VP reklamos reglamentavimas, kuriuo įgyvendinamos Farmacijos įstatymo nuostatos, Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo išvados ir pastaraisiais metais sukaupta patirtis realizuojant reklamos reikalavimus bei prižiūrint jų vykdymą. Siekiama sureguliuoti tuos atvejus, kurie kelia daugiausia problemų, pvz., reklama internete, reklamuotojų vizitai, reklamos kontrolė. Reikia pasakyti, kad informacijai apie VP nemažas dėmesys skiriamas ES institucijose.
Kaip darbo grupei sekėsi rengti projekta? Ar gavote daug pasiūlimu, ar kilo diskusiju tarp darbo grupės narių?
Naujam projektui parengti Sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinta darbo grupė, į kurią be Farmacijos departamento atstovų įėjo Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Vaistų gamintojų asociacijos, Farmacijos pramonės įmonių asociacijos, Lietuvos gydytojų sąjungos, KMU Farmacijos fakulteto, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto atstovai.
Posėdžiuose dalyvavo ir Konkurencijos tarybos bei Nacionalinės vartototjų teisių apsaugos tarybos, Radijo ir televizijos komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovai. Taigi, toks platus specialistų ratas teikė siūlymus, pastabas, atstovavo VP reklamos patirtį skirtingais rakursais. Buvo apsispręsta dėl sąvokų, reklamos turinio (pvz., patikslinta informacija, kuri būtina kad VP būtų teisingai vartojamas, atsisakyta sutrumpintos reklamos per radiją ir TV, patikslintos privalomos įspėjamosios nuorodos), reglamentuojamas nemokamų vaistinių preparatų pavyzdžių žymėjimas ir tiekimas, reklamos kontrolė. Daug diskutuota dėl pačių taisyklių taikymo srities, jų sąsajos su LR reklamos įstatymu, dėl laisvanoriškos ekspertizės būtinybės, reklamos gamintojų, tarpininkų ir skleidėjų atsakomybės, reklamos privalomos informacijos turinio, renginių klasifikavimo kriterijų, vaistų reklamos kontrolės vykdymo. Norisi pažymėti, kad darbo grupės nariai labai atsakingai ir geranoriškai teikė siūlymus, dalyvavo diskusijose, ieškojo kompromisų. Daugiau laiko buvo skirta išsiaiškinti reklamos kontrolės principus, nes, kaip žinoma, vaistų reklamą pagal kompetenciją kontroliuoja net trys pagrindinės institucijos: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Konkurencijos taryba bei Nacionalinė vartototjų teisių apsaugos taryba. Iš pradžių kitų ,,aštrių kampų” nelabai ir buvo, nes esminiai dalykai reglamentuoti Farmacijos įstatymu. Vėliau, parengus pirminį projektą, išaiškėjo dvi esminės problemos. Tai vaistų reklamuotojų vizitai į ambulatorines sveikatos priežiūros įstaigas (ar reikia juos drausti gydytojų darbo metu, o gal leisti gydytojų darbo pertraukų metu ar kai nėra pacientų priėmimo). Kitas klausimas, Farmacijos įstatymo 50 straipsnio 4 dalies 13 punkto nuostatų įgyvendinimas dėl kainų sumažinimo.
Kokie bendri reikalavimai taikytini vaistų reklamai?
Bendri reklamos principai nepasikeitė – reklama turi būti neklaidinanti, objektyvi, atitikti preparato charakteristikų santrauką, skatinti racionalų VP vartojimą. Tačiau, priešingai nei anksčiau, leidžiama lyginamoji reklama. Reklamos davėju gali būti tik rinkodaros teisės turėtojas. Jei vykdoma tik reklamos gamyba, tarpininkaujama ar skleidžiama reklama, turi būti sudaryta sutartis raštu su reklamos davėju. Tokios sutartys užtikrins reklamos atsekamumą ir kaltų asmenų dėl netikslios reklamos (jei tokia bus), nustatytmą. Gyventojams gali būti reklamuojami tik nereceptiniai VP, specialistams – ir receptiniai. Reklamos davėjui išlieka galimybė kreiptis į VVKT dėl reklmos ekspertizės atlikimo. Tačiau už tokią ekspertizę turės būti mokama valstybės nustatyta rinkliava. Įsigaliojus Farmacijos įstatymui, uždrausta palikti specialistams neparduodamų VP pavyzdžių, tačiau juos galima naudoti teikiant reklamą.
Kokia yra numatyta šių taisyklių laikymosi kontrolė?
Pagal Farmacijos įstatymą VP reklamos nuostatų, nustatytų šiame įstatyme, laikymąsi kontroliuoja VVKT.
Pagal LR reklamos įstatymą klaidinančią ir lyginamąją reklamą kontroliuoja Konkurencijos taryba, paslėptą – Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba. Kad būtų aiškiau, Taisyklėmis reglamentuojama tik Farmacijos įstatymu nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolė, išskyrus klaidinančią reklamą, nes pastarosios kontrolę vykdys Konkurencijos taryba. Manau, kad tokia takoskyra padės ir pačioms kontroliuojančioms institucijoms efektyviau kontroliuoti reklamą. Pažymėtina, kad VVKT įpareigojama viešai skelbti informaciją apie reklamos davėją ar kitą subjektą, kuriems taikytos sankcijos dėl reklamos. Viešumas turėtų mobilizuoti kompanijas laikytis reikalavimų ir nepažeisti vartotojų teisių. Labai svarbu, kad LR Seimui pateikti ATPK papildymai, kuriais siūloma nustatyti finansines baudas už VP reklamos pažeidimus.
Kalbino Ramutė PEČELIŪNIENĖ