Jau sudarytos sutartys beveik su 500 gydymo įstaigų

VLKTikimasi, kad šiemet ligonių kasos sudarys daugiau sutarčių nei pernai, nes gaunama daugiau privačių gydymo įstaigų, teikiančių antrinio lygio ambulatorines ir dienos chirurgijos paslaugas, prašymų sudaryti sutartis 2007 metams. Tad tomis pačiomis sąlygomis kaip su ankstesniais paslaugų teikėjais gana sklandžiai sudaromos sutartys ir su naujomis privačiomis gydymo įstaigomis. Verta pabrėžti, kad dėl sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis pradėta tartis, derėtis dar prieš pusmetį, dabar jau pasirašytos 286 sutartys su tokiomis gydymo įstaigomis.

Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas tikisi, kad sudarius sutartis su daugiau privačių gydymo įstaigų bus galima sumažinti pacientų eiles pas gydytojus specialistus – kardiologus, neurologus, endokrinologus, oftalmologus ir kt. Pastebėta, kad dažniausiai eilės susidaro įstaigose, kurios yra vienintelės šių konsultacijų teikėjos toje vietovėje ar regione, ir pacientams nėra galimybės pasirinkti kitos gydymo įstaigos. Tad atsiradus daugiau paslaugų teikėjų plėsis ir gydymo įstaigos pasirinkimo galimybės, gerės paslaugų prieinamumas, kartu tai skatins privačių ir valstybinių įstaigų konkurenciją bei siekimą teikti kuo geresnes paslaugas.


Šiemet asmens sveikatos priežiūros įstaigos skatinamos teikti daugiau ambulatorinių, dienos chirurgijos, dienos stacionaro ir trumpalaikio gydymo paslaugų.


Nuo 2003-iųjų teritorinės ligonių kasos sudaro tiesiogines gydymo paslaugų apmokėjimo sutartis ne tik su savo, bet ir su kitų ligonių kasų aptarnaujamų zonų gydymo įstaigomis. Kai už kito regiono gydymo įstaigos paslaugas moka ligonių kasa, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pacientas nuolat gyvena, ne tik realizuojama paciento teisė pasirinkti, bet taip pat didėja gydymo įstaigų konkurencija.


Sutartį sudaryti pageidaujanti gydymo įstaiga teritorinei ligonių kasai turi pateikti prašymą, licencijos, higienos paso–leidimo verstis ūkine veikla kopijas, nurodyti, kokias paslaugas planuoja teikti, bei tų paslaugų mastą, specialistų kvalifikaciją ir turimą įrangą, taip pat turi informuoti apie įstaigoje veikiančią kokybės kontrolės sistemą. Tuomet ligonių kasa, įvertinusi įstaigos pasirengimą teikti paslaugas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus bei medicinos normas ir atsižvelgusi į siūlomų paslaugų poreikį, parengia sutarties projektą, paskui (jei dar reikia) įvyksta derybos.

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojos Jelenos Kutkauskienės teigimu, sutarčių sudarymo procesas dabar yra ypač intensyvus: šią savaitę planuojama pasirašyti dar 25–30 proc. visų sutarčių. Planuojama, kad iki sausio pabaigos ligonių kasos su gydymo įstaigomis pasirašys iš esmės visas 2007 metų sutartis. Bet asmens sveikatos priežiūros įstaigos paraiškas teikti savo paslaugas bei pasirašyti sutartis dar galės iki kovo 1 dienos.


Valstybinės ligonių kasos prie SAM
Ryšių su visuomene skyrius