Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės – pasaulio visuomenės saugumui

Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamam Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) ratifikavimo įstatymo projektui. Nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Seimui ratifikuoti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles, priimtas 58-tojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje 2005 m. gegužės 23 d. Ženevoje (Šveicarija).

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklėmis siekiama sustabdyti, kontroliuoti ligų plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo jų planetos visuomenę. Kiekvienos šalies visuomenės sveikatos institucijos privalo užtikrinti tinkamą reagavimą į grėsmes tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką gyventojų sveikatai ir be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo bei prekybos. Šios taisyklės pakeičia dabar galiojančias 1969 m. priimtas PSO Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles, skirtas apsaugoti tik nuo trijų ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų: choleros, maro ir geltonosios karštligės. Naujųjų taisyklių taikymo sritis yra žymiai platesnė, atitinkanti visus šiuolaikinio pasaulio visuomenės sveikatai keliamus iššūkius.

Kiekviena PSO valstybė kuria, stiprina ir išlaiko gebėjimus skubiai bei veiksmingai reaguoti į riziką visuomenės sveikatai, į tarptautinio masto ekstremalią situaciją. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu mūsų šalyje sudaryta tarpžinybinė darbo grupė PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje planui parengti. Rengiamos 2007–2012 m. programos kryptys yra – tarpinstitucinis PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių įgyvendinimo koordinavimas Lietuvoje, teisinės bazės tobulinimas, administracinių gebėjimų, reikalingų pasirengimui galimoms tarptautinio masto ekstremalioms visuomenės sveikatos situacijoms, stiprinimas.

Kad būtų užtikrintas veiksmingas bendradarbiavimas su PSO, kiekviena šalis turės įsteigti nacionalinį taisyklių koordinavimo centrą, kuris užtikrins tiesioginį ryšį tarp šalies ir PSO bei galės perduoti ir gauti informaciją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Manoma, kad Lietuvoje steigti atskiro centro šiai veiklai vykdyti nereikės, šių funkcijų vykdymą gali užtikrinti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę veikiantis Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Tikimasi, kad, ratifikavus šias taisykles Lietuvoje, bus užtikrintas įsipareigojimų Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos Sąjungos institucijoms, kitoms PSO ir ES šalims narėms vykdymas. O pasaulio šalys efektyviau bendradarbiaus, saugodamos brangiausią savo valstybių turtą – gyventojų sveikatą.SAM Ryšių su visuomene skyrius