Pirmą kartą sveikatos priežiūros įstaigoms organizuoti mokymai apie korupcijos prevenciją

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyrius kartu su apskričių gydytojais šių metų vasario – gegužės mėn. kiekvienoje apskrityje surengė paskaitas-seminarus tema „Korupcija, jos prevencija sveikatos sistemoje. Korupcijos tikimybės pasireiškimo nustatymas, motyvuotų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės parengimas ir pateikimas“.


Paskaitas-seminarus apskrityse vedė Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyriaus vedėjas Juozas Vytautas Šveikauskas ir vyriausiasis specialistas Vidmantas Eigėlis. Renginių dalyviai buvo supažindinami su korupcijos prevenciją bei korupcijos pasireiškimo nustatymą reglamentuojančiais teisės aktais, buvo atliekamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo praktinės užduotys.

Pagal korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių 2006–2007 m. planą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šių metų III ketvirtį turės atlikti korupcijos pasireiškimo savo įstaigose tikimybės nustatymą ir motyvuotas išvadas Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti 2007 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos:
SAM Ekonominės veiklos kontrolės skyrius
Tel. (8 5) 260 47 08