Pasirašyta projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” įgyvendinimo sutartis

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Higienos instituto atstovai pasirašė projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas” finansavimo ir administravimo trišalę sutartį.Šis projektas yra 1997-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Adminsitracinių gebėjimų stirprinimo ir viešojo adminsitravimo efektyvumo didinimo” priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas” įgyvendinimo projektas. Jo tikslas – sukurti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemą.

 

Projekto vykdymo metu, kurio trukmė yra 3 metai, planuojama atlikti specialistų poreikio vertinimą ir sukurti jų poreikio planavimo mechanizmą, įvertinti specialistų rengimo atitiktį tarptautinės praktikos standartams ir darbo rinkos poreikiams bei sukurti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimo sistemą, leisiančią planuoti bei optimaliai panaudoti turimus žmogiškuosius resursus bei suteikti visuomenei kokybiškas, atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus, paslaugas.

 

Daugiau informacijos:
Vytautas Jurkuvėnas
Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas
El. paštas:
[email protected]
Tel. Nr.: +37052629709www.hi.lt skyrelyje „ES paramos programa“