Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Gastroenterologija ir hepatologija

KMU Gastroenterologijos klinika (ISSN 1648-3154)

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. L. Kupčinskas

Atsakomoji redaktorė dr. Jolanta Šumskienė

Leidinio tikslas – pateikti aktualiausią gastroenterologijos-hepatologijos tema informaciją, šalies gastroenterologijos pasiekimus, klinikinėje praktikoje pateikiamas naujoves ir ligų gydymo rekomendacijas, supažindinti su pasauliniais gastroenterologijos pasiekimais, naujovėmis.

Pagrindiniai žurnalo skyriai: gastroenterologija, pankreatologija, hepatologija, onkologija, mokslinių leidinių apžvalga.

Žurnalas skirtas: gastroenterologams, internistams, onkologams, bendrosios praktikos gydytojams, chirurgams.

Žurnalo apimtis: 72–80 p.

Periodiškumas – 2 numeriai per metus.

Leidžiamas nuo 2006 m.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.