Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Lietuvos oftalmologija

Lietuvos akių gydytojų draugija (ISSN 1648-5289)

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Jašinskas

Atsakomoji redaktorė dr. Loreta Kuzmienė

Leidinio tikslas – operatyviai pateikti oftalmologijos naujienas, akių ligų diagnostikos, gydymo aktualijas. Skatinti oftalmologų, optometrijosspecialistų, bendrosios praktikos gydytojų bendradarbiavimą akių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos srityje.

Pagrindiniai žurnalo skyriai
: aktualijos, apžvalginiai straipsniai, oftalmologijos klinika, kvalifikacijos kėlimas, mokslinių leidinių apžvalga.

Žurnalas skirtas
: gydytojams oftalmologams, optometrijos specialistams, bendrosios praktikos gydytojams.

Žurnalo apimtis:
64–72 p.

Periodiškumas – 4 numeriai per metus.

Leidžiama nuo 2002 m.


 

© 2006 Visos teisės saugomos.