Lietuvos oftalmologija

Lietuvos akių gydytojų draugija (ISSN 1648-5289)

Vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Vytautas Jašinskas

Atsakomoji redaktorė dr. Loreta Kuzmienė

Leidinio tikslas – operatyviai pateikti oftalmologijos naujienas, akių ligų diagnostikos, gydymo aktualijas. Skatinti oftalmologų, optometrijosspecialistų, bendrosios praktikos gydytojų bendradarbiavimą akių ligų diagnostikos, gydymo, profilaktikos srityje.

Pagrindiniai žurnalo skyriai
: aktualijos, apžvalginiai straipsniai, oftalmologijos klinika, kvalifikacijos kėlimas, mokslinių leidinių apžvalga.

Žurnalas skirtas
: gydytojams oftalmologams, optometrijos specialistams, bendrosios praktikos gydytojams.

Žurnalo apimtis:
64–72 p.

Periodiškumas – 4 numeriai per metus.

Leidžiama nuo 2002 m.


 

© 2006 Visos teisės saugomos.