Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Skausmo medicina

Lietuvos skausmo draugija (ISSN 1648-2581)

Vyriausiasis redaktorius doc. dr. A. Ščiupokas


Leidinio tikslas
: supažindinti su aktualiosiomis skausmo problemomis, diagnostikos, gydymo naujovėmis ir metodais, skatinant įvairių sričių aktyvų tarpdisciplininį gydytojų kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą kovojant su skausmu.

Pateikiama medžiaga skiriama ne tik skausmo gydytojams, ji adaptuojama ir pirminės, antrinės sveikatos priežiūros specialistams, jiems pateikiant glaustą medžiagą apie pagrindinius skausminius sindromus, jų diagnostikos, gydymo ypatumus.

Pagrindiniai žurnalo skyriai
: aktualijos, skausmo teorija, originalūs straipsniai, skausmo ABC,skausmas ir vaistai, apžvalginiai straipsniai, klinikiniai atvejai, skausmo teisė.

Žurnalo priedai: „Skausmo ABC“

Žurnalas skirtas
: skausmo specialistams, internistams, reumatologams, neurologams, anesteziologams, traumatologams, chirurgams, bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams, kineziterapeutams, visiems, besidomintiems skausmo diagnostikos ir gydymo problemomis.

Žurnalo apimtis:
54 – 72 p.

Periodiškumas
– 2 numeriai per metus.

Leidžiamas nuo 2002 m.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.