Farmacinių technologijų institutas įsteigtas farmacijos mokslo, studijų ir verslo galimybių plėtrai Lietuvoje...

2018-06-04

2017 metų lapkričio 23 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Farmacijos fakulteto (FF) Taryba priėmė sprendimą įkurti Farmacinių technologijų institutą (FTI). Instituto įkūrimui pritarus Universiteto Senate ir Taryboje, savo veiklą pradėjo Farmacijos fakulteto mokslinės veiklos organizavimo padalinys, kuriame bus vykdomi aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai, kuriamos inovacijos, teikiamos paslaugos bei aktyviai dalyvaujama vykdant mokslu grįstas studijas, rengiant farmacinės krypties aukščiausio lygio specialistus bei suteikiant studentams dar geresnes mokslinio įsitraukimo patirtis.

 

„Tai nebuvo greitas sprendimas, – prisimindamas dar palyginti neseną FTI įkūrimo istoriją, pabrėžė šio mokslo padalinio vadovas prof. dr. Valdas Jakštas. – Tokių iniciatyvų kilo, apie tokio padalinio steigimą jau buvo mąstoma. Beje, farmacijos istorijos žinovas Tauras Mekas yra patvirtinęs, kad Farmacijos institutas sėkmingai veikė dar tarpukario Lietuvoje, o, jo veiklą sustabdžius, liko daug nebaigtų darbų“.

Anot FTI vadovo, pastaraisiais metais Farmacijos fakultetas išgyveno labai stiprų kokybinį augimą, kuris ypač jautėsi mokslinėje srityje – buvo inicijuota daug projektų tiek su verslo partneriais, tiek atliekant fundamentaliųjų mokslų tyrimus, ir rezultatai buvo pasiekti pakankamai įspūdingi. Visa tai ir subrandino idėją steigti naują mokslo darinį – Farmacinių technologijų institutą. Tokiai idėjai pritarė ir naujoji fakulteto dekanė prof. Ramunė Morkūnienė, ir fakulteto taryba, ir LSMU vadovybė.

 

Visos laboratorijos – viename junginyje

Farmacinių technologijų institutas apjungė visas Farmacijos fakultete veikiančias laboratorijas.

„2014 metais atidarius visapusiškai aprūpintą Farmacijos fakulteto padalinių kompleksą – „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, buvo sukurtos išskirtinės sąlygos mūsų Universitete plėtoti šiuolaikinius fundamentinius ir taikomuosius farmacijos srities mokslinius tyrimus. Centre planuota vykdyti instrumentinių tyrimo metodų plėtrą ir verslo užsakymus, – kalbėjo prof. V. Jakštas. – Centro viena iš funkcijų – bendradarbiavimas su verslu. Tuo tikslu buvo įkurtos farmacijos tyrimų laboratorijos – Farmacinių technologijų laboratorija ir Fitofarmacijos laboratorija, taip pat – mokslinės grupės prie kai kurių katedrų. Naujai įsteigtas institutas visus šiuos mokslinius padalinius – tiek mokslines laboratorijas, tiek mokslininkų grupes, dirbančias prie katedrų, apjungė į vientisą fakulteto mokslinį padalinį – Farmacinių technologijų institutą“.

Institutui įsikūrus, iš sujungtų laboratorijų ir mokslinių grupių buvo suformuotos dvi tikslinės laboratorijos: Biofarmacinių tyrimų laboratorija ir Farmacijos mokslinė laboratorija. Anot profesoriaus, Biofarmacinių tyrimų laboratorijos mokslinė veikla tikslingai orientuojama į bendradarbiavimą su užsakovais – planuojama analitinių tyrimų kokybės vadybos sistemos plėtra tikintis tiek nacionalinių, tiek tarptautinių partnerių. Tuo tarpu Farmacijos mokslinė laboratorija siekia gilesnių farmacinių mokslinių tyrimų, tačiau taip pat orientuojant mokslo rezultatus į šiuolaikinių verslo įmonių ir verslo partnerių, kurie galėtų būti potencialūs užsakovai, poreikius.

 

Laimėti projektai ir jų vykdymas

Kaip informavo instituto vadovas, šiuo metu institute vykdomi du Europos regioninės plėtros fondo finansuojami projektai. Vienas iš jų – „Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas“.

„Šis projektas skirtas inovatyviems funkcinio maisto grupės preparatams, kurių vieta rinkoje būtų greta visiems jau žinomų probiotikų ir prebiotikų, – pasakojo prof. V. Jakštas. – Tai naujos kartos maisto papildų preparatai, skirti natūralios mikrobiotos funkcijoms palaikyti, apsaugoti nuo žalingų veiksnių, kurie, kaip žinia, yra ne tik antibiotikai, kurių vartojimas drastiškai keičia mikrobiotos sudėtį, bet ir tokie veiksniai, kaip lėtinės ligos. Būsimo produkto kūrimui reikalingas technologinis sprendimas, kurio ir ieškosime.“

Plačiau apie tai skaitykite „Farmacija ir laikas“ 2018 Nr. 4

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.