Toksoplazmozė yra viena iš užkrečiamųjų ligų, kuri ypač pavojinga nėščiosioms. Pasak Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės, toksoplazmozė pavojinga nėščiosioms, nes per placentą nuo užsikrėtusios motinos gali užkrėsti vaisius ir dėl to gali išsivystyti įgimta toksoplazmozė.

Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėja Ieva Greičiūtė-Kuprijanov – apie „Išmintingąjį vaistų sąrašą“...

2019-10-30

Sostinėje vykusioje farmacijos specialistams skirtoje respublikinėje konferencijoje „Farmacijos aktualijos. 2019 m. ruduo“ Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus patarėja Ieva Greičiūtė-Kuprijanov skaitė pranešimą „Išmintingasis vaistų sąrašas“. Tikslai ir nauda pacientams ir sveikatos priežiūros specialistams“. Pateikiame svarbiausią informaciją.

Pranešėja savo paskaitoje išskyrė ir pristatė tris svarbiausius aspektus. Tai racionalaus vaistų vartojimo svarba, pristatė Švedijoje naudojamą „Išmintingąjį vaistų sąrašą“ ir paminėjo, kodėl jis laikomas viena sėkmingiausių racionalų vaistų vartojimą skatinančių iniciatyvų bei kalbėjo apie „Išmintingojo vaistų sąrašo“ iniciatyvos įgyvendinimą Lietuvoje.

„Racionalus vaistų vartojimas reiškia, kai optimalų gydymo laikotarpį pacientui skiriamos optimalios, tinkamiausios jo klinikinei būklei gydyti vaistų dozės, o tokio gydymo kaštai yra mažiausi tiek pacientui, tiek visuomenei“, – pabrėžė ji.

 

Apie racionalų vaistų vartojimą – nuo Antikos laikų

Anot pranešėjos, nereikėtų manyti, kad racionalaus vaistų vartojimo sąvoka yra tik šių dienų aktualija.

„Literatūroje randama, kad racionalaus vaistų vartojimo idėja buvo keliama dar prieš Kristų, – pabrėžė ji. – Graikų gydytojas Herofilas (Herophilus) yra pasakęs, kad vaistai yra „paties Dievo rankos, jei jie vartojami protingai ir apdairiai“. Kitu atveju jie esą yra niekas. Todėl vaistus – pagrindinę gydymo priemonę – labai svarbu vartoti tinkamai ir racionaliai.“

Prie racionalaus vaistų vartojimo idėjos įgyvendinimo esą turėtų prisidėti visi sveikatos priežiūros sistemos dalyviai: gydytojai, vaistininkai, sveikatos politikos formuotojai bei pacientai, kurie yra pagrindiniai sveikatos sistemos dalyviai.

„Gydytojams yra labai svarbu paskirti tinkamus vaistus ir tinkamas jų dozes, o vaistininkui tuos pacientui skirtus vaistus tinkamai išduoti, – akcentavo pranešėja. – Na, o pacientai turėtų laikytis rekomendacijų, kurias teikia gydytojas, o neretai – ir vaistininkas, prižiūrintis, kaip pacientas jam skirtus vaistus vartoja.“ 

Kodėl svarbu vaistus vartoti tinkamai ir racionaliai? Pranešėja į pačios iškeltą klausimą atsakė, jog taip siekiama išspręsti netinkamą vaistų vartojimą skatinančias priežastis.

„Pagrindinės priežastys, kodėl reikia skatinti vaistus vartoti racionaliai, yra kelios. Tai ir fiksuojamos gydymo nesėkmės, ir nepageidaujamos reakcijos, ir antimikrobinio rezistentiškumo rizika, ir neracionalus sveikatos priežiūrai skirtų lėšų panaudojimas“, – išvardijo I. Greičiūtė-Kuprijanov pabrėždama, jog kartu švaistomos ne tik valstybės, bet ir pačių pacientų lėšos, nes, kaip žinia, pacientai yra linkę pirkti daugiau vaistų nei reikėtų, o, antra, įsigytus vaistus jie tikrai ne visada suvartoja.

Anot pranešėjos, apie racionalaus vaistų vartojimo svarbą akcentuoja ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO išskiria 12 pagrindinių priemonių, kurios skatina racionalų vaistų vartojimą.

 

Vaistų politikos tikslai

Kaip pabrėžė SAM atstovė, vienas iš septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ darbų yra ,,Kompleksinių priemonių įdiegimas, skatinant racionalų vaistų vartojimą“.

„Šiam darbui įgyvendinti plane yra numatyta priemonė – skleisti informaciją gyventojams apie racionalų vaistų skyrimą ir vartojimą, Švedijos racionalaus vaistų vartojimo praktikos pavyzdžiu sudarant „Išmintingą vaistų sąrašą“ (angl. „Wise list“), – informavo ji. – Ši priemonė numatyta ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Vaistų politikos plėtros gairėse.“

 

Apie Švedijos „Išmintingąjį vaistų sąrašą“

Anot SAM atstovės, daug kam galbūt kyla klausimas, kodėl buvo pasirinktas būtent Švedijos „Išmintingasis vaistų sąrašas“.

„Švedijos „Išmintingasis vaistų sąrašas“ yra laikomas viena iš sėkmingiausių racionalų vaistų vartojimą skatinančių priemonių pasaulyje“, – paaiškino I. Greičiūtė-Kuprijanov.

Švedijos „Išmintingasis vaistų sąrašas“ gyvuoja nuo 2000 metų, leidžiamas kasmet. Tai nedidelė patogaus formato knygelė, kuria galima naudotis darbe tiek gydytojams, tiek farmacijos specialistams, tiek ir patiems pacientams. „Išmintingame vaistų sąraše“ yra nurodytos ligos ir kokios veikliosios medžiagos joms gydyti turėtų būti pasirenkamos kaip pirmo pasirinkimo medžiagos, remiantis įrodymais pagrįstos medicinos, vaistų veiksmingumo, saugumo, ekonomiškumo principais. Taip pat leidžiamas papildomas leidinys pacientams, kuriame labai paprastai ir aiškiai išdėstoma, kas yra racionalus vaistų vartojimas bei pateikiama ir kita aktuali informacija apie racionalų vaistų vartojimą.

Švedijos „Išmintingojo vaistų sąrašo“ koncepcija apima 24 terapines sritis. Sąrašas papildomai pateikiamas ir internetinėje versijoje, o šiuo metu jau yra sukurta ir išmanioji programėlė, kuria naudojasi specialistai.

„Rekomendacijas šiam sąrašui rengia gydytojai ekspertai, remdamiesi moksliniais įrodymais bei kaštų analize, – informavo SAM atstovė. – Taip pat kasmet yra išleidžiama apie dešimt vadinamųjų „išmintingų patarimų“ (trumpos, esminės žinutės), skirtų pagerinti tam tikras farmakoterapines situacijas, pavyzdžiui, „Negydykite ūminio bronchito antibiotikais“ ir pan. Informacija apie „Išmintingąjį vaistų sąrašą“ ir jo turinį platinama pasitelkus įvairias strategijas, taip pat integruojant į podiplominių mokymų programą – kursus, konferencijas.“

Pranešėja pateikė pavyzdį, kaip „Išmintingame vaistų sąraše“ pateikiamos rekomendacijos.

 

Parengė Virginija Grigaliūnienė

Plačiau skaitykite žurnale „Farmacija ir laikas“ 2019 m. Nr. 7

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.