Pradėjo veikti nauja ligonių kasų interneto svetainė www.ligoniukasa.lrv.lt, kurioje lankytojams pateikiama išsami informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą ir visus su juo susijusius klausimus. Svetainė veikia portale „Mano Vyriausybė“.

Europos Komisija pristatė neįgaliųjų teisių strategiją

2021-03-03

Europos Komisija pateikia 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją, siekdama ES ir už jos ribų užtikrinti visapusišką neįgaliųjų dalyvavimą visuomenėje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitų asmenų. Nors pastaraisiais dešimtmečiais padaryta pažanga prieigos prie sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų, taip pat užimtumo, rekreacinės veiklos ir dalyvavimo politiniame gyvenime srityse, neįgaliesiems vis dar kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei negalios neturintiems asmenims.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Neįgaliųjų teisių apsauga turi būti mūsų pastangų pagrindas, be kita ko, reaguojant į koronavirusą. Tarp asmenų, kurie nuo COVID-19 krizės nukentėjo labiausiai, yra neįgalieji. Turime stengtis užtikrinti, kad gerėtų neįgaliųjų gyvenimo kokybė ir būtų užtikrinamos jų teisės!

Dešimties metų strategijoje išdėstytos pagrindinės iniciatyvos, susijusios su trimis toliau nurodytomis pagrindinėmis temomis:

·         ES teisės. Neįgalieji turi tokią pačią teisę kaip ir kiti ES piliečiai persikelti į kitą šalį arba dalyvauti politiniame gyvenime. Remdamasi patirtimi, įgyta aštuoniose šalyse įgyvendinant bandomąjį projektą, Europos Komisija iki 2023 m. pabaigos visoms ES šalims pasiūlys Europos neįgaliojo kortelę, kuri palengvins negalios statuso abipusį pripažinimą tarp valstybių narių ir taip padės neįgaliesiems naudotis laisvo judėjimo teise. EK taip pat glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad užtikrintų neįgaliųjų dalyvavimą rinkimų procese 2023 m.

·         Savarankiškas gyvenimas. Siekdama remti savarankišką gyvenimą ir įtrauktį bendruomenėje, EK parengs gaires ir pradės socialinių paslaugų neįgaliesiems gerinimo iniciatyvą.

·         Nediskriminavimas ir lygios galimybės. Strategija siekiama apsaugoti neįgaliuosius nuo bet kokios formos diskriminacijos ir smurto. Ja siekiama užtikrinti lygias galimybes, susijusias su teise kreiptis į teismą, naudotis švietimo ir turizmo paslaugomis arba įsilieti į kultūros ar sporto veiklą. Be to, turi būti užtikrinamos vienodos galimybės naudotis visomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir vienodos galimybės įsidarbinti.

Europos Komisija negalios klausimus įtrauks į visas ES politikos sritis ir pagrindines iniciatyvas. 2022 m. EK įsteigs Europos išteklių centrą „AccessibleEU“, kad sukurtų informacijos ir gerosios patirties, susijusios su prieinamumu įvairiuose sektoriuose, žinių bazę. Tačiau norint įgyvendinti strategijos užmojus, reikės ir tvirto visų valstybių narių įsipareigojimo.

 

Daugiau informacijos:

 

Pranešimas spaudai

 

Klausimai ir atsakymai apie 2021-2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.