Šiuo metu vienas pagrindinių pasaulio farmacijos kompanijų uždavinių – kuo greičiau sukurti vaistą nuo koronaviruso infekcijos. Kol jo dar neturime, daugelyje pasaulio šalių taikoma praktika koronaviruso infekciją gydyti vaistais Lopinaviru/Ritonaviru ir Hidroksichlorokvinu. Kol kas šių vaistų Lietuvoje yra užtektinai, nuolat ieškoma kanalų, kur jų gauti daugiau.

EKD Tarybos pranešimas dėl koronaviruso infekcijos ir AKF inhibitorių/ARB skyrimo AH sergantiems pacientams

2020-03-24

2020 m. kovo 13 d.

Remiantis pirmaisiais pranešimais iš Kinijos ir vėlesniais gydytojų pastebėjimais, esą arterinė hipertenzija gali būti susijusi su aukštesniais dėl COVID-19 infekcijos hospitalizuotų pacientų mirštamumo rodikliais, buvo iškelta prielaida, kad AKF inhibitoriai ar ARB gali padidinti COVID-19 infekcijos riziką ir pasunkinti ligos eigą. Tokių teiginių pasirodė internete ir kitose žiniasklaidos priemonėse.

Šiuos samprotavimus paakino kai kurių stebėjimų duomenys, rodantys, kad panašus į COVID-19 virusą SARS, prieš patekdamas į ląstelių vidų, jungiasi su AKF-2 receptoriais. Gydant AKF inhibitoriais arba ARB kaip tik ir padaugėja AKF-2 receptorių.

Paveikti tokių žiniasklaidos platinamų nuogąstavimų, dalis AKF inhibitoriais ar ARB gydomų pacientų ir jų gydytojų pradėjo nerimauti dėl taikomo gydymo saugumo, o kai kurie netgi nustojo vartoti AKF inhibitorius ar ARB.

Europos kardiologų draugija informuoja, kad spekuliacijos apie galimas AKF inhibitorių ar ARB sąsajas su COVID-19 infekcija neturi patikimo mokslinio arba kitokio akivaizdaus pagrindo. Atvirkščiai, kai kurie ikiklinikiniai tyrimai su gyvūnais parodė, kad AKF inhibitoriai ir ARB galbūt netgi pasižymi apsauginiu poveikiu, tai yra gali sumažinti sunkių plautinių COVID-19 infekcijos komplikacijų riziką. Tiesa, tokio pobūdžio klinikinių tyrimų su žmonėmis nėra atlikta.

Europos kardiologų draugijos Hipertenzijos taryba pabrėžia, kad nesama jokių įrodymų, kad AKF inhibitoriai arba ARB galimai darytų žalingą poveikį COVID-19 infekcijos rizikai ar eigai.

Europos kardiologų draugijos Hipertenzijos taryba primygtinai rekomenduoja tęsti iki šiol taikytą antihipertenzinį pacientų gydymą, nes nėra mokslinio ar kitokio akivaizdaus pagrindo nutraukti AKF inhibitorių ar ARB vartojimą COVID-19 infekcijos metu.

 

Ekspertų grupės vardu – profesorius Giovani de Simone,

Europos kardiologų draugijos Hipertenzijos tarybos pirmininkas

 

https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.