Šiuo metu vienas pagrindinių pasaulio farmacijos kompanijų uždavinių – kuo greičiau sukurti vaistą nuo koronaviruso infekcijos. Kol jo dar neturime, daugelyje pasaulio šalių taikoma praktika koronaviruso infekciją gydyti vaistais Lopinaviru/Ritonaviru ir Hidroksichlorokvinu. Kol kas šių vaistų Lietuvoje yra užtektinai, nuolat ieškoma kanalų, kur jų gauti daugiau.

FARMAKOLOGINIS BUDRUMAS: Pradaxa gydytojų vadovų atnaujinimas

2020-02-21

Vaistinio preparato Pradaxa 75mg, 110mg, 150mg kietosios kapsulės registravimo pažymėjimo priedų, patvirtintų Europos vaistų agentūros, II priede yra nurodytos papildomos rizikos mažinimo priemonės, kuriose pažymėta, kad registruotojas kiekvienai indikacijai turi pateikti mokomąjį paketą (gydytojų vadovus), tinkantį visiems gydytojams, kurie tikėtina, kad išrašys Pradaxa (gydys Pradaxa). Šio mokomojo paketo tikslas - padidinti žinias apie galimą kraujavimo riziką gydymo Pradaxa metu ir pateikti nurodymus, kaip šią riziką valdyti.

Remiantis tuo, siunčiame 2020 m. vasario mėn. atnaujintas receptą išrašančių (gydančių Pradaxa) gydytojų vadovų versijas skirtingoms indikacijoms. Teksto atnaujinimai pažymėti rožine spalva.

 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel. 8 37 473 199

 

 

Svarbu! Susipažinkite su prisegtukuose pateiktais atnaujintais Pradaxa gydytojų vadovais.


 

PRADAXA GYDYTOJO VADOVAS SPAF+GVT

PRADAXA GYDYTOJO VADOVAS VTE

 

© 2006 Visos teisės saugomos.