Higienos institutas kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru išleido metodines rekomendacijas „Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija“. Leidinyje pateikiamas hospitalinės pneumonijos apibrėžimas ir diagnozavimo kriterijai, pneumonijų išsivystymo ir rizikos veiksniai, taip pat informacija apie epidemiologinę priežiūrą ir pneumonijų prevencijos priemones.

Kviečia siūlyti kandidatus į naujai formuojamą komisiją

2020-10-14

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų asociacijas teikti kandidatūras į papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisiją (toliau – Komisija). 

Organizacijos kviečiamos deleguoti profesionalumu ir atsakingumu pasižyminčius savo atstovus, kurie kompetentingai prisidėtų sprendžiant svarbius papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) klausimus.

Papildomąją ir alternatyviąja sveikatos priežiūra vadinama valstybės licencijuojama Lietuvos ar kitos ES valstybės piliečių, įsteigusių juridines institucijas, veikla, kuri apima sveikatos rekreaciją, natūraliąją ir liaudies mediciną ir yra vykdoma pasitelkiant moksliniais tyrimais grindžiamos medicinos duomenis, biologines, psichologines ir socialines priemones bei empirines žinias.

Komisijos funkcijos:

  • nagrinėti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, paraiškas;
  • įvertinti ir teikti išvadas dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produkto, gyvūno ir kito gyvo organizmo, naudojamo teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas saugumo, veiksmingumo, kokybės bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio;
  • svarstyti kitus su papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūra susijusius sveikatos priežiūros technologijų vertinimo klausimus.

Norėdama deleguoti atstovą nevyriausybinė organizacija turi raštu pateikti motyvaciją dėl asmens darbo komisijoje. Organizacija taip pat turėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius atstovavimo patirtį deleguojančioje asociacijoje. Komiteto nariu, atstovaujančiu papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistus vienijančias asociacijas, galės būti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą. Jam taip pat privaloma ne trumpesnė kaip vienerių metų narystės patirtis nurodytose organizacijose. Kartu su delegavimo į Komisiją raštais pateikiama ir deleguojamo atstovo užpildyta Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma. Viena nevyriausybinė organizacija gali teikti tik vieną kandidatą.

Už darbą Komisijoje nemokama.

Informaciją apie siūlomus kandidatus SAM (el. pašto adresu asta.kandrataviciene@sam.lt) prašome teikti iki 2020 m. spalio 23 d. (įskaitytinai). Kilus klausimų, kreipkitės el. paštu asta.kandrataviciene@sam.lt arba tel. 8 52 661 46

SAM Spaudos tarnyba

 

© 2006 Visos teisės saugomos.