Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Lietuva sieks steigti regioninį ES medicinos priemonių atsargų kaupimo centrą

2020-04-30

Vyriausybės pasitarime pritarta Susisiekimo ministerijos siūlymui siekti Lietuvoje įsteigti regioninį Europos Sąjungos (ES) medicinos priemonių atsargų kaupimo centrą. Europos Komisija (EK) planuoja steigti strateginį ES medicininių pajėgumų ir priemonių rezervą, kuris galėtų būti laikomas 4-6 ES valstybėse narėse, išsidėsčiusiose per visą ES teritoriją. Numatoma, kad pirmieji tokie centrai galėtų atsirasti artimiausiu metu, siekiant didinti ES pasirengimą kovai su antrąja COVID-19 banga.

„Nemažai šalių narių jau teikia paraiškas savo teritorijose steigti regioninius kaupimo centrus. Lietuva turi privalumų dėl patogios geografinės padėties, tai leistų, esant reikalui, aptarnauti kaimynines ES šalis nares“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

Priimanti šalis, kurios teritorijoje būtų įsteigtas regioninis priemonių kaupimo centras, būtų atsakinga už priemonių įsigijimą ir saugojimą, o EK reagavimo į nelaimes koordinavimo centras – už priemonių paskirstymo organizavimą. Regioniniam ES medicininių priemonių atsargų įsigijimui ir saugojimui numatoma skirti finansinę ES paramą iki 100 proc. veiklos išlaidų.

Daugiafunkciniai sandėliai priemonių kaupimui būtų kuriami 3-7 metų laikotarpiui. Priimančioji šalis turėtų užtikrinti asmeninių apsaugos priemonių ir ventiliatorių, o paskui vakcinų ir vaistų įsigijimą bei priemonių transportavimo intermodalumą.

ES medicininių pajėgumų priemonių rezervas yra Europos Parlamento ir Tarybos numatytų „rescEU“ pajėgumų dalis, kurie skirti ES Civilinės saugos mechanizmo stiprinimui ir pasitelkimui esant didelio masto ekstremalioms situacijoms arba kai nepakanka nacionalinių ir Europos civilinės saugos rezervo pajėgumų.

Strateginio ES medicininių pajėgumų ir priemonių rezervo sudėčiai priskiriami evakuacijos pajėgumai medicininėmis oro transporto priemonėmis (tiek itin užkrečiamomis ligomis sergančiųjų, tiek ir nelaimių aukų), greitosios medicinos pagalbos komandos pajėgumai (gydymo personalas, stacionari priežiūra) ir medicininių priemonių atsargų kaupimas, įskaitant intensyvios priežiūros įrangą (ventiliatoriai), asmenines apsaugos priemones (daugkartinio naudojimo kaukės), vakcinas ir vaistus, laboratorijų įrangą ir pan.

Lietuva planuoja  pateikti oficialią paraišką Europos Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generaliniam direktoratui iki gegužės 29 d.

Susisiekimo ministerijos informacija

 

© 2006 Visos teisės saugomos.