Svarbu: viešojoje erdvėje sklindant prieštaringai informacijai, Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai akušeriai ginekologai ragina moteris skiepytis nuo COVID-19 ir tokiu būdu apsaugoti save nuo sunkių ligos pasekmių.

Priminimas ortopedijos įmonėms ir odontologijos įstaigoms

2021-06-03

Primename, kad ortopedijos įmonės ir odontologijos įstaigos, ketinančios sudaryti sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, klausos aparatais, akių protezais ir ortodontiniais aparatais 2022 m., kviečiamos pateikti paraiškas iki š. m. rugsėjo 15 dienos.

Sutartys su ortopedijos įmonėmis ir odontologijos įstaigomis sudaromos vadovaujantis Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 (toliau – Aprašas), 67 punkto nuostatomis pateikia:

1. VLK paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (Aprašo 6 priedas) (toliau – paraiška);
2. ortopedijos techninių priemonių sąrašą (Aprašo 5 priedas);
3. dokumentus (arba jų kopijas), nurodytus Dokumentų ar jų kopijų, teikiamų kartu su paraiška, sąraše (Aprašo 2 priedas).

Bei Aprašo 68 punkto nuostatomis pateikia paraiškas tiesiogiai, siunčia paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt (šiuo atveju paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tiesiogiai paraiškos teikiamos ortopedijos įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į VLK. Pažymime, kad kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", nustatyta tvarka.

Ortopedijos įmonės ir odontologijos įstaigos, norinčios sudaryti 2022 m. sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis,  klausos aparatais ir akių protezais, turi pateikti paraiškas dėl sutarties sudarymo iki rugsėjo 15 dienos. Gautos paraiškos priimamos, registruojamos VLK Europos a. 1, Vilniuje. Sutarties projektas bus derinamas ir sutartis pasirašoma iki š. m. gruodžio 23 dienos. Sutartys pasirašomos tik su tomis ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka šioms įmonėms keliamus reikalavimus.

VLK inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.