Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

Pritarė „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių“ projektui

2019-06-25

Seimas po svarstymo pritarė nutarimo, kuriuo siūloma patvirtinti „Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gaires“, projektui Nr. XIIIP-2476(2). Už projektą balsavo 48, prieš – 6, susilaikė 28 Seimo nariai.

Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių tikslas – inicijuoti naują Lietuvos visuomenės sveikatos tausojimo ir stiprinimo politiką, nustatyti esmines Lietuvos visuomenės sveikatos tausojimo ir stiprinimo srities politikos kryptis ir iškelti jai įgyvendinti būtinus uždavinius.

„Neseniai Seime priėmėme Jungtinių Tautų darnaus vystymosi strategijos rezoliuciją. Lietuvoje pradėjo veikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri dabar ėmėsi atsakomybės už mūsų jaunosios kartos sveikatą ir mokymą. O kovo 1 dieną devyni universitetai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindu kaip tik ir turi tapti mūsų šiandien svarstomas nutarimas dėl sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos. Kiekvienas paėmęs pagal savo specifiką, pagal savo kryptį ir tikrai žada įdėti labai rimtą indėlį į tai, kad Lietuvoje sveikatos sistema vis augtų ir stiprėtų ir kad mūsų jaunoji karta augtų sveika ir harmoninga“, – pritarti projektui ragino jo iniciatorius Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys Dainius Kepenis.

Gairėmis siekiama įtvirtinti nuostatą, kad visuomenės sveikata yra viena iš svarbiausių valstybės vertybių, deklaruojant sveikatos politikos prioritetą visose politikos srityse ir siekiant visų darnaus vystymosi tikslų.

Sveikatos tausojimo ir stiprinimo sritį numatoma įtvirtinti kaip Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo prioritetą, užtikrinti darnų asmenybės ir visuomenės vystymąsi, plėtoti veiksmingą, atsakingą ir įtraukią sveikatos tausojimo ir stiprinimo institucijų – švietimo, sporto, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos – veiklą;  sudaryti sąlygas šiuolaikiškų, atvirų naujovėms ir mokslo pažangai, gebančių mokyti sveikai gyventi gydytojų, fizinio aktyvumo ir sporto specialistų rengimui, nuolatiniam jų kvalifikacijos tobulinimui.

Taip pat numatoma paskatinti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucijos „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ nustatytų tikslų įgyvendinimą, ypač dėl skurdo ir nelygybės mažinimo, apsirūpinimo maistu ir geresnės mitybos, sveikos gyvensenos skatinimo ir visų amžiaus grupių asmenų gerovės užtikrinimo.

Minėtomis gairėmis siekiama įtvirtinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) puoselėjamą sveikatos sampratą, kad sveikata yra įvairiapusė fizinė, dvasinė, socialinė gerovė ir visuomenės pastangos išvengti ligų, pailginti gyvenimą, stiprinti sveikatą, rūpintis aplinkos sauga, anksti nustatant ir gydant ligas bei sudarant galimybę gyventi ilgą ir sveiką gyvenimą; įtvirtinti, kad sveikatos puoselėjimas taptų svarbia Nacionalinio saugumo strategijos dalimi, nes gera piliečių sveikata yra stiprios valstybės požymis.

Svarstomu nutarimo projektu Vyriausybei siūloma iki rugsėjo 1 d. parengti Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių planą ir kitus reikalingus teisės aktus; atsižvelgti į gaires rengiant 2020 metų ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus.

Numatoma, kad Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėms įgyvendinti gali būti naudojamos ūkio subjektų, tarptautinių finansų institucijų, fondų, fizinių asmenų ir kitos lėšos.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.