Socialinio darbuotojo svarba sveikatos priežiūros įstaigose

2021-09-27

Lietuvoje socialinis darbas yra neatsiejama medicinos sritimi jau 20 metų. Socialinio darbuotojo vaidmuo sveikatos priežiūros įstaigose svarbus dėl visuomenės senėjimo ir įvairių ligų paplitimo. Jie dažnai sulaukia pacientų, susirgusių sunkiomis ligomis ir susidūrusių su krizinėmis situacijomis, prašymo padėti spręsti socialines problemas. Taip pat pacientams reikalingas šių darbuotojų dėmesys, išklausymas, emocinė parama.

Rugsėjo 27 dieną minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena, todėl apie socialinių darbuotojų svarbą ir vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje kalbamės su Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos socialine darbuotoja ir Socialinio darbo koordinavimo vadove Andželika Balčiūniene.

Kuo svarbus socialinio darbuotojo vaidmuo sveikatos priežiūros sistemoje?

Dirbdamas sveikatos priežiūros sistemoje, socialinis darbuotojas organizuoja pagalbą, sprendžiant pacientų socialines problemas, susijusias su paciento sveikatos sutrikimais. Sveikatos priežiūros specialistai teigia, kad pacientų socialinių problemų sprendimas atima iš jų papildomą laiką, kuris galėtų būti skiriamas pacientų gydymui, be to jiems trūksta informacijos apie socialines paslaugas, specialiųjų poreikių nustatymą. Todėl spręsdami pacientų socialines problemas, mes padedame kitiems komandos nariams – gydytojams, slaugytojams, taupyti jų darbo laiką, dalintis atsakomybe ir teikti reikalingą informaciją.

Kaip pasikeitė socialinio darbuotojo svarba pandemijos laikotarpiu?

Pastebima, kad pandemijos laikotarpiu socialinio darbuotojo paslaugų poreikis išaugo, nes padaugėjo žmonių, kurie sunkiai susirgo ar susidūrė su krizinėmis situacijomis. Sergantys sunkiomis ar lėtinėmis ligomis pacientai, senyvi asmenys, negalintys patys savimi pasirūpinti žmonės dėl apribojimų neteko artimų žmonių pagalbos, apsunkinta tapo ir medicininė pagalba. Šiuo laikotarpiu socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos tapo labai svarbios. Kartais šios paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, bet dažnai, norint suteikti pagalbą, tekdavo dirbti ir tiesioginiu būdu. Socialiniai darbuotojai tapo artimiausiais žmonėmis, kurie palydi pacientus į gydymo įstaigas, palaikė ryšį su artimaisiais, teikė psichosocialinę pagalbą ir socialines paslaugas namuose.

Dėl kokių problemų į socialinį darbuotoją kreipiasi pacientai?

Dažniausiai į socialinį darbuotoją pacientai kreipiasi, kai dėl sveikatos problemų pasikeičia jų socialinis gyvenimas. Susirgus pasikeičia finansinė padėtis, asmeniniai santykiai, kartais pacientai nebegali dirbti, todėl jie kreipiasi į socialinį darbuotoją, kuris gali užtikrinti pagalbą.

Kokią pagalbą gali suteikti socialinis darbuotojas gydymo įstaigose?

Socialinių darbuotojų pagalba gydymo įstaigose skirstoma į dvi rūšis: pagalba pacientui ir jo šeimai bei pagalba gydytojui ir kitiems komandos nariams. Socialinis darbuotojas bendradarbiauja su pacientu ir jo šeima, ieško socialinių problemų sprendimo būdų, teikia pagalbą ir stengiasi užtikrinti, kad išėjęs iš gydymo įstaigos jis turėtų saugią aplinką. Dirbdamas su gydytojais ir kitais komandos nariais, socialinis darbuotojas renka ir teikia informaciją apie paciento problemas, organizuoja pacientų slaugą, globą, socialines paslaugas namuose ir paliatyvią pagalbą. Taip pat jie tvarko neįgalumo, nedarbingumo, socialinės paramos ar socialinio draudimo dokumentus, bendrauja su paciento artimaisiais, aprūpina neįgaliuosius reikalinga technika.

Kaip galima gauti socialinio darbuotojo paslaugas Kauno klinikose?

Gydymo įstaigose apie socialinės pagalbos poreikį informuoja gydytojai, slaugytojai ar kiti komandos nariai. Taip pat dėl šių paslaugų gali kreiptis ir pats pacientas, susidūręs su socialinėmis problemomis, ar jo artimieji. Dažnai ir pats socialinis darbuotojas bendraudamas su pacientais, dalyvaudamas vizitacijose ir aptarimuose, pamato, kuriems pacientams reikalingos socialinės paslaugos.

Kauno klinikose socialiniai darbuotojai teikia paslaugas Reabilitacijos, Psichiatrijos, Onkologijos ir hematologijos, Neonatologijos, Akušerijos ir ginekologijos, Vaikų ligų, Šeimos medicinos klinikose, Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnyboje ir visuose Kauno klinikų filialuose. Profilinėse klinikose socialinis darbuotojas konsultuoja gavus gydančio gydytojo ar kito specialisto prašymą. Pacientai socialinės pagalbos gali paprašyti per klinikos personalą ar telefonais, paskelbtais klinikų skyriuose ir Kauno klinikų internetiniame puslapyje. Profilinėse klinikose, kuriose nedirba socialinis darbuotojas, pacientams taip pat užtikrinta galimybė gauti socialines paslaugas. Čia jas teikia Stacionarinių paslaugų koordinavimo tarnybos socialinis darbuotojas. Pacientus raginame nebijoti ir kreiptis į socialinį darbuotoją pagalbos, nes labai svarbu, kad jis kuo anksčiau sužinotų apie šių paslaugų poreikį, įvertintų situaciją ir numatytų galimybes padėti.

Kauno klinikų informacija ir nuotrauka

 

© 2006 Visos teisės saugomos.