Higienos institutas kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru išleido metodines rekomendacijas „Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija“. Leidinyje pateikiamas hospitalinės pneumonijos apibrėžimas ir diagnozavimo kriterijai, pneumonijų išsivystymo ir rizikos veiksniai, taip pat informacija apie epidemiologinę priežiūrą ir pneumonijų prevencijos priemones.

Statistinė informacija apie 2019 m. oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus

2020-09-24

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – Registras) specialistai parengė ir išleido informacinį leidinį „Profesinės ligos Lietuvoje 2019 metais“.

Leidinyje pateikiama išsami Registro statistinė informacija apie nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus. Jame skelbiami darbuotojų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai, sergamumas pagal gyvenamąją vietovę, amžių, lytį, profesinių ligų grupes, ligų priežastis, administracinėse teritorijose – pagal profesinių ligų grupes, amžių, ekonominės veiklos rūšį ir profesiją.

Leidinys skirtas politikos formuotojams, įvairioms suinteresuotoms įstaigoms ir specialistams. Statistinė informacija gali būti naudojama, planuojant dirbančiųjų profesinių ligų rizikos veiksnių profilaktikos priemones, vykdant profesinio sergamumo mažinimo profilaktiką, atsiradus naujiems profesinės rizikos veiksniams bei naujoms profesinėms ligoms išaiškinti.

Leidinį atsisiųsti galima paspaudus čia arba apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“.

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.