Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, sergamumas lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) Lietuvoje 2019 metais buvo mažesnis nei užpernai - LPI susirgimų pernai užregistruota 38 atvejais mažiau, lyginant su 2018 metais: atitinkamai 421 ir 459. Sergamumo 100 tūkst. gyventojų rodiklis Lietuvoje 2019 metais chlamidioze siekė – 8,9 atvejo, sifiliu – 4,2 atvejo ir gonorėja – 2 atvejus. Visi pastarieji rodikliai 2018 m. buvo nežymiai didesni.

Abipusė kochlearinė implantacija: kochlearinės implantacijos centrų nuomonės ir faktai

2020-05-18

Gintarė Čiburaitė, dr. Alina Kuzminienė, prof. habil. dr. Virgilijus Uloza

LSMU MA Ausų, nosies ir gerklės ligų klinika


Klausa gali pablogėti bet kurio amžiaus žmogui ir įvairiu laipsniu. Atsižvelgiant į netektos klausos laipsnį, daugeliui pacientų sėkmingai reabilituoti klausą gali klausos aparatai. Esant sunkiam ar labai sunkiam klausos pažeidimui, reabilitacija klausos aparatais dažnai nesėkminga. Šiems pacientams vėl girdėti gali padėti kochlearinė implantacija (KI). Abipusė KI, lyginant su vienpuse, tinkamiems kandidatams gali duoti daug naudos, todėl daugelyje susitarimų abipusė KI suaugusiesiems ir vaikams laikoma aukso standartu. Tikimasi, kad tyrimo apžvalga paskatins abipusės KI pripažinimą ir šiuo klausos reabilitacijos būdu galės pasinaudoti daugiau tinkamų kandidatų.

 

BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION: OPINIONS AND FACTS FROM COCHLEAR IMPLANTATION CENTRES

Keywords: cochlear implantation, bilateral cochlear implantation, pediatric cochlear implantation, adult cochlear implantation, simultaneous cochlear implantation, hearing rehabilitation.

Summary. Hearing impairment can occur at any age and vary in degrees. Depending on the degree of hearing loss, hearing aids can successfully rehabilitate hearing in many patients. In severe or very severe hearing loss, hearing aid rehabilitation is often unsuccessful. In such patients, cochlear implantation (CI) may provide the opportunity to hear again. Bilateral CI compared to unilateral CI can offer many advantages to eligible candidates, which is why many consensus refer it as the gold standard. It is hoped that this survey review will lead to a higher recognition of bilateral CI and more suitable candidates can benefit from it.

 

Klausos sutrikimas – vienas iš labiausiai paplitusių jutimo sutrikimų, vien JAV paveikiantis 28 mln. gyventojų. Literatūros duomenimis, apie 40–50 proc. vyresnių negu 75 metai žmonių turi didesnį ar mažesnį klausos sutrikimą. Ši problema aktuali ne vien tik dėl ekonomiškai stiprių pasaulio šalių visuomenių senėjimo. Maždaug 1–3 iš 1000 naujagimių gimsta turėdami klausos sutrikimą. Atsižvelgiant į netektos klausos laipsnį, daugeliui pacientų sėkmingai reabilituoti klausą gali klausos aparatai [1]. Literatūros duomenimis, apie 0,6–1,1 proc. klausos pažeidimų būna sunkūs arba labai sunkūs – tokiu atveju reabilitacija klausos aparatais dažnai nesėkminga [2]. Šiems pacientams vėl girdėti gali padėti kochlearinė implantacija (KI) [1, 2].

Spėjama, kad nuo 2012 m. visame pasaulyje atlikta apie 324 tūkst. KI. Tai tik maža klausos negalią turinčių asmenų dalis, kuriems gali būti taikoma klausos reabilitacija KI. Didelė dalis pacientų netampa kandidatais atlikti KI dėl nepakankamų sveikatos priežiūros išteklių arba negebėjimo atrinkti tinkamus kandidatus [1].

JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) aštuntajame dešimtmetyje KI rekomendavo atlikti tik suaugusiesiems, turintiems labai sunkaus laipsnio klausos sutrikimą. 1986 m. FDA KI indikacijas peržiūrėjo bei leido jas atlikti ir vaikams, bet ne jaunesniems negu 2 metų. Ilgainiui amžiaus riba buvo sumažinta iki 12 mėn. amžiaus [1]. Sulaužyti KI amžiaus ribas 2000 m. pradėtu perspektyviuoju tyrimu pabandė K. Miyamoto su bendradarbiais. Tyrėjai KI atliko 17 kūdikių (iš viso atlikta 21 implantacija – 4 vaikams tos pačios operacijos metu atlikta abipusė implantacija), kurių amžius svyravo 6–12 mėn. Operacijos metu, pooperaciniu laikotarpiu komplikacijų nepastebėta, reabilitacija sklandi. Kalbos raida atitiko pacientų amžių. Tyrėjai įrodė, kad tinkamiems kandidatams KI atlikus kuo anksčiau užtikrinama sklandi kalbos raida [3].

Kalbant apie abipusę KI, pateikiama daugybė argumentų prieš, pavyzdžiui, sveikesnės ausies taupymas būsimoms technologijoms, siūloma reabilitacija klausos aparatu. Kita vertus, atlikta tyrimų, rodančių, kad didelis laiko tarpas tarp pirmosios ir antrosios implantacijos gali gerokai sumažinti antrojo implanto naudą [1].

 

Kochlearinė implantacija Lietuvoje. Paskyrimo tvarka

Kochlearinė implantacija Lietuvoje atliekama nuo 1998 m., pirmoji operacija buvo atlikta Kaune, LSMU ANG ligų klinikoje. Iki 2017 m. pabaigos šalyje KI atlikta 377 asmenims, daugiausia – vaikams [4].

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, KI skiriama asmenims, kuriems nustatytas sunkus arba labai sunkus klausos pažeidimas, jei kitos reabilitacijos priemonės yra neveiksmingos. Implantas skiriamas tik vienai ausiai, o jo įsigijimo išlaidos kompensuojamos tik vieną kartą eilės tvarka pagal prašymo pateikimo datą.

KI skiriami vaikams ir suaugusiesiems, kurių sveikatos būklė atitinka visus šiuos kriterijus: 1) klausos pažeidimas yra sunkus arba labai sunkus; 2) reabilitacija, taikant klausos aparatus, yra neefektyvi; 3) nėra kontraindikacijų; 4) numatomas geras klausos reabilitacijos rezultatas po KI; 5) yra lavinimo ir reabilitacinės priežiūros galimybė.

KI abiem ausims iš karto skiriama gydytojų konsiliumo sprendimu tik pagal šias indikacijas: 1) vaikams iki 3 metų, kuriems diagnozuotas abipusis sunkus ar labai sunkus klausos sutrikimas ar kurtumas ir nėra kitų raidos sutrikimų; 2) vaikams iki 18 metų, jei abipusį kurtumą sukėlė meningitas.

Tais atvejais, kai vienos ausies KI jau atlikta, kitai ausiai implantas skiriamas tik pagal šias indikacijas: 1) vaikams iki 6 metų, kuriems diagnozuotas įgimtas abipusis sunkus, labai sunkus klausos sutrikimas arba kurtumas ir kurių kalbos įgūdžių bei klausos formavimosi rezultatai po vienos ausies KI yra geri; 2) vaikams iki 18 metų arba bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat mokyklose, skirtose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, profesinio mokymo įstaigose bei aukštosiose mokyklose besimokantiems asmenims iki 24 metų, kurie gimė girdintys, turėjo gerus kalbos įgūdžius ir kuriems, progresuojant prikurtimui, ilgainiui pasireiškė abipusis sunkus arba labai sunkus klausos sutrikimas arba kurtumas, bet po vienos ausies KI buvo pasiekti geri kalbos įgūdžių atkūrimo rezultatai [5].

Lietuvoje iki 2017 m. 79,48 proc. KI atlikta vaikams iki 18 metų. Iš jų beveik visos antrosios ausies implantacijos, išskyrus vieną, atliktos vaikams. Antrosios ausies KI Lietuvoje pradėtos taikyti nuo 2009 m. VUL Santaros klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų centre, o LSMUL Kauno klinikose – nuo 2010 m. Statistikos departamento duomenimis, iki 2013 m. jų atlikta tik 10. Pasikeitus KI finansavimo tvarkai, antrosios ausies implantacijų padaugėjo. Deja, skaičiai neprilygsta kitų ekonomiškai stiprių šalių rodikliams [2, 4].

 

Abipusė kochlearinė implantacija

Abipusė KI, lyginant su vienpuse, tinkamiems kandidatams gali duoti daug naudos, pavyzdžiui, daug geresnį kalbos supratimą triukšme ir garso lokalizaciją. Dėl šių priežasčių daugelyje susitarimų abipusė KI suaugusiesiems ir vaikams laikoma aukso standartu [6–18]. Papsin ir kt., Ramsden ir kt., Didžiosios Britanijos kochlearinės implantacijos grupė pasisako už vienmomentę abipusę KI tinkamai atrinktiems vaikams [10, 16–18].

 

Plačiau skaitykite Otorinolaringologijos aktualijų žurnale Nr. 1, 2019

 

 

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.