Pradėjo veikti nauja ligonių kasų interneto svetainė www.ligoniukasa.lrv.lt, kurioje lankytojams pateikiama išsami informacija apie privalomąjį sveikatos draudimą ir visus su juo susijusius klausimus. Svetainė veikia portale „Mano Vyriausybė“.

VLK ramina: dėl karantino finansavimas nesumažės

2021-03-23

Prieš pasirašydama sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis dėl jų finansavimo už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK) surengė nuotolinį pasitarimą su antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydymo įstaigų vadovais, kad supažindintų juos su sutarčių pasirašymo eiga ir pristatytų esminius sutartinių sumų ir paslaugų planavimo principus. Pasitarime pabrėžta, kad paslaugų teikimo kritimas karantino laikotarpiu jų planavimui jokios įtakos nedaro, todėl finansavimas įstaigoms dėl šios priežasties tikrai nesumažės.

Sutarčių skyriaus vedėja Sigrida Kubilienė paaiškino, kad planuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2021 metams, karantino laikotarpis nebuvo įtrauktas. Faktiškai suteiktų paslaugų kiekis buvo skaičiuojamas per laikotarpį iki karantino – nuo 2019 metų liepos 1 dienos iki 2020 metų vasario 29 dienos, dalijant šį kiekį iš mėnesių be karantino skaičiaus ir dauginant iš 12.

 
S. Kubilienė priminė, kad nuo šių metų gydymo įstaigos pasirašys tik vieną sutartį su ta teritorine ligonių kasa, kurios veiklos zonoje yra gydymo įstaigos buveinė. Sutartis bus sudaroma dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų teikimo visiems Lietuvos gyventojams.
 
Šiaulių TLK sudarys sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ), kurių buveinė yra Šiaulių ir Telšių apskrityse, tačiau ši taisyklė nebus taikoma pirminio lygio ir ambulatorinės slaugos namuose paslaugas teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigomis, kurios kaip ir anksčiau sutartis sudarys su kiekviena teritorine ligonių kasa.
 
Pasitarime taip pat atkreiptas dėmesys, kad nuo šių metų  fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų konsultacijos, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai, performuotos į pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas. Šioms paslaugoms skirtos lėšos perkeltos į pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupę.
 
Priminta, kad nuo 2021 metų ortodontiniai aparatai, kurie iki šiol buvo apmokami kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugos, priskirti ortopedijos techninėms priemonėms. ASPĮ sutartis dėl šių paslaugų teikimo sudarys su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).
 
Padėkoję S. Kubilienei už išsamų pranešimą, įstaigų vadovai pateikė klausimų. Mažeikių ligoninės direktorius Sigitas Kaktys teiravosi dėl galimybės padidinti slaugos lovų skaičių. Jis pabrėžė ketinąs dėl to tartis su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, nes slaugos lovų vartojimas Mažeikių rajone yra mažesnis negu kitose savivaldybėse. Vadovui atsakyta, kad tai daryti tikrai galima. 
 
Kuršėnų ligoninės vadovė Renata Noreikaitė, klaususi, ar dėl karantino nesumažės finansavimas ambulatorinei grandžiai, patikinta, jog planuojant šių paslaugų apimtis karantino laikotarpis nebus įskaičiuotas.
 
 Joniškio ligoninės vadovas Edmundas Baltakis nerimavo dėl būtinybės vykdyti nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatą, įpareigojančią proporcingai didinti atlyginimus medikams, atsižvelgiant į išaugusią minimalią mėnesinę (MMA) algą. „Nuo sausio mėnesio turime naudoti 2020 m. MMA rodiklį. Nors mūsų kolektyvas nedidelis, per metus susidaro apie 200 tūkst. eurų, ar tam bus papildomai numatyta lėšų?“, – klausė E. Baltakis.
 
Šiaulių TLK vadovė Dalia Miniauskienė Joniškio ligoninės direktoriui atsakė, kad į šią problemą jau yra atkreiptas dėmesys.
 
Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija 
freepik.com nuotrauka
 

© 2006 Visos teisės saugomos.