Svarbu: viešojoje erdvėje sklindant prieštaringai informacijai, Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai akušeriai ginekologai ragina moteris skiepytis nuo COVID-19 ir tokiu būdu apsaugoti save nuo sunkių ligos pasekmių.

13 mlrd. EUR investicijų per ES Sanglaudos politiką skirta koronaviruso sukeltiems padariniams šalinti

2020-10-13

Europos Komisija skelbia pirmuosius preliminarius Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus.

Nuo krizės pradžios, vykdant lankstesnę sanglaudos politiką, ES per Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą ir Sanglaudos fondą sutelkė daugiau kaip 13 mlrd. EUR investicijų koronaviruso pandemijos sukeltiems padariniams šalinti. ES lėšos padėjo nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms kovoti su neigiamu koronaviruso pandemijos socialiniu ir ekonominiu poveikiu.

Iš viso 4,1 mlrd. EUR skirta sveikatos priežiūrai – gyvybiškai svarbiai medicininei įrangai ir asmeninėms apsaugos priemonėms, skirtoms gyvybėms gelbėti, įsigyti. 8,4 mlrd. EUR sutelkta teikiant dotacijas, paskolas ir įvairias individualiems poreikiams pritaikytas finansines priemones ekonomikai, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, remti, siekiant joms padėti prisitaikyti prie krizės. Pagaliau per Europos socialinį fondą skirta apie 1,4 mlrd. EUR, siekiant padėti žmonėms ir išsaugoti darbo vietas.

Siekdama užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, Europos Komisija šiandien paskelbė, kad Sanglaudos atvirųjų duomenų platformoje pradėjo veikti specialus tinklalapis, kuriame teikiama informacija apie tai, kaip ES sanglaudos politika padeda valstybėms narėms įveikti koronaviruso krizę. Platforma bus kasdien atnaujinama, todėl čia bus galima rasti visą informaciją apie programos pakeitimus, apie tai, kur naudojami ištekliai ir kaip jie investuojami. Nuolat atnaujinant informaciją šios platformos aprėptis kiekvieną dieną bus vis didesnė.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Sanglaudos politika yra kovos su koronaviruso pandemija ir greito atsigavimo užtikrinimo pagrindas. Mūsų atliktos apžvalgos rezultatai rodo, kad visos valstybės narės naudojasi Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, siekdamos pagerinti piliečių, verslo ir sveikatos sektoriaus padėtį. Nuo šiandien informaciją apie sėkmingus rezultatus visiems bus galima rasti mūsų interaktyvioje kovos su koronavirusu suvestinėje.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1864

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.