Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

COVID-19: Europos Komisija išplėtė laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą

2020-04-06

Europos Komisija priėmė pakeitimus, kuriais išplečiama 2020 m. kovo 19 d. priimta laikinoji sistema, kad reaguodamos į koronaviruso protrūkį valstybės narės galėtų paspartinti kovai su koronavirusu reikalingų produktų mokslinius tyrimus, bandymą ir gamybą, apsaugoti darbo vietas ir toliau remti ekonomiką.

Ši laikinoji sistema papildyta penkių rūšių pagalbos priemonėmis:

·         Parama su koronavirusu susijusiems moksliniams tyrimams ir plėtrai.

·         Parama bandymo įrenginių statybai ir gamybos apimties didinimui. Valstybės narės galės teikti pagalbą tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis, grąžintinais avansais ir nuostolių padengimo garantijomis, kad paremtų investicijas į infrastruktūros, kuri būtina kovai su koronaviruso protrūkiu reikalingiems produktams kurti ir bandyti, statybą ar gamybos apimties didinimą iki pirmo pramoninio įdiegimo prieš masinę gamybą.

·         Parama kovai su koronaviruso protrūkiu reikalingų produktų gamybai. Valstybės narės galės remti investicijas, kuriomis sudaromos sąlygos skubiai gaminti kovai su koronavirusu reikalingus produktus, tuo tikslu teikdamos pagalbą tiesioginėmis dotacijomis, mokesčių lengvatomis, grąžintinais avansais ir nuostolių padengimo garantijomis.

·         Tikslinė parama atidedant mokesčių mokėjimą ir (arba) sustabdant socialinio draudimo įmokų mokėjimą. Siekdamos toliau mažinti dėl koronaviruso krizės įmonėms kylančią likvidumo problemą ir apsaugoti darbo vietas, valstybės narės galės leisti nuo protrūkio labiausiai nukentėjusiems sektoriams, regionams ar tam tikros rūšies įmonėms atidėti mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą.

·         Tikslinė parama teikiant darbuotojų darbo užmokesčio subsidijas. Siekdamos mažinti koronaviruso krizės poveikį darbuotojams, valstybės narės galės padėti nuo protrūkio labiausiai nukentėjusių sektorių ir regionų įmonėms, kurios priešingu atveju atleistų darbuotojus, dengti darbo užmokesčio išlaidas.

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_570

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.