Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui aiškiau apibrėžti laisvalaikio, pramogų ir sporto paslaugas, kurioms yra taikomi apribojimai karantino metu. Vyriausybės nutarimu buvo patikslinta, kokioms laisvalaikio, sporto ir pramogų paslaugoms taikomi ribojimai, nustatant, kad draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas.

EK patvirtino Lietuvai 61 mln. EUR paramą

2020-10-07

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos paramą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir gamybai remti.

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai (MTTP) ir gamybai remti. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

Parama galės naudotis bet kokio dydžio įmonės, galinčios vykdyti su koronavirusu susijusius MTTP arba gamybos veiksmus, išskyrus pirminio žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros bei finansų sektoriuose veikiančias įmones. Viešoji parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma. Programos tikslas – stiprinti ir spartinti kovai su koronavirusu svarbių produktų, pavyzdžiui, vaistų, įskaitant vakcinas, ligoninių ir medicinos įrangos, kaip kad ventiliavimo aparatai, apsauginiai drabužiai ir apsaugos priemonės, diagnostikos, dezinfekavimo priemonės, taip pat duomenų rinkimo ir apdorojimo priemonių kūrimą ir gamybą.

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka Laikinosios sistemos sąlygas:

i)              pagalbos schemos lėšomis bus padengta 80 proc. reikalavimus atitinkančių investicinių išlaidų, reikalingų, kad bendrovės galėtų sukurti kovai su koronavirusu skirtus produktų gamybos pajėgumus;

ii)             MTTP projektams arba investicijoms, kuriuos remia daugiau nei viena valstybė narė, taip pat MTTP projektams, kurie vykdomi tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis bendrovėmis, bus skiriama priemoka (papildoma išlaidų, kurios gali būti dengiamos iš valstybės pagalbos, dalis);

iii)            suinteresuotosios trečiosios šalys Europos ekonominėje erdvėje galės susipažinti su visais MTTP veiklos rezultatais nediskriminacinėmis rinkos sąlygomis ir naudodamosi neišimtinėmis licencijomis;

iv)            bendrovės taip pat gali gauti priemoką, jei jų investicijos bus užbaigtos per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo, o pagalba bus laipsniškai mažinama, jei investicijos nebus užbaigtos per šešis mėnesius.

Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga siekiant įveikti visuomenės sveikatos krizę pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies c punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi spręsdama koronaviruso pandemijos ekonominio poveikio problemas, galima rasti čia. Neįslaptinta sprendimo versija (bylos numeris SA.58645) bus paskelbta Valstybės pagalbos registre Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje.

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.