Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

EK patvirtino Lietuvos parengtą 110 mln. EUR vertės ekonomikos rėmimo garantijų schemą

2020-04-09

Europos Komisija patvirtino Lietuvos parengtą 110 mln. EUR vertės pagalbos schemą, skirtą Lietuvos ekonomikai remti per koronaviruso protrūkį. Schema patvirtinta pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos priimtą laikinąją valstybės pagalbos sistemą su pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 3 d.

 

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Šiandien patvirtinome Lietuvos parengtą 110 mln. EUR vertės schemą. Pagal ją bus galima teikti

valstybės garantijas paskoloms, skirtoms Lietuvos ekonomikai paremti per koronaviruso protrūkį. Tai padės įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo poreikius ir tęsti savo veiklą pandemijos

metu ir po jos. Šiomis sudėtingomis dienomis itin svarbu laiku, koordinuotai ir veiksmingai, taip pat laikantis ES taisyklių įgyvendinti būtinas nacionalines paramos priemones.“

 

Lietuvos paramos priemonė

 

Lietuva pagal laikinąją sistemą pranešė Europos Komisijai apie 110 mln. EUR vertės garantijų schemą, skirtą apyvartiniam kapitalui ir investicinėms paskoloms, kurias komerciniai bankai teikia nuo koronaviruso

protrūkio nukentėjusioms įmonėms remti.

 

Parama pagal Lietuvos schemą bus teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir didelėms įmonėms, patiriančioms sunkumų dėl koronaviruso protrūkio ekonominio poveikio.

 

Schemos tikslas – padėti įmonėms patenkinti neatidėliotinus apyvartinio kapitalo arba investicijų poreikius ir taip užtikrinti jų veiklos tęstinumą.

 

EK nustatė, kad Lietuvos priemonė atitinka laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas: 1) pagrindinės paskolos suma, tenkanti vienai įmonei, kuriai suteikiama garantija, yra ribota, kaip nustatyta laikinojoje sistemoje, 2) garantijos bus teikiamos tik iki šių metų pabaigos, 3) garantijos bus teikiamos ne ilgiau kaip šešeriems metams ir iv) garantijos mokesčio priemokos atitinka laikinojoje sistemoje pateiktas gaires.

 

EK padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą ir laikinojoje sistemoje

nustatytas sąlygas. Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemones pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

 

Daugiau informacijos:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_623

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.