Vyriausybė pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui aiškiau apibrėžti laisvalaikio, pramogų ir sporto paslaugas, kurioms yra taikomi apribojimai karantino metu. Vyriausybės nutarimu buvo patikslinta, kokioms laisvalaikio, sporto ir pramogų paslaugoms taikomi ribojimai, nustatant, kad draudžiama teikti laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų paslaugas.

EK siūlo suteikti Lietuvai finansinę paramą nuo koronaviruso nukentėjusiems darbuotojams apsaugoti

2020-08-24

Europos Komisija, įvertinusi valstybių narių prašymus, pateikė Tarybai pasiūlymus suteikti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą 15 valstybių narių pagal priemonę SURE. Lietuvai siūloma suteikti 602 mln. EUR dydžio finansinę paramą.

Priemonė SURE yra labai svarbi visapusiškos Europos Komisijos strategijos, kuria siekiama apsaugoti piliečius ir sumažinti sunkius neigiamus koronaviruso pandemijos socialinius ir ekonominius padarinius, dalis. Finansinė parama padės valstybėms narėms padengti staiga padidėjusias viešąsias išlaidas, skirtas darbo vietoms išsaugoti. Visų pirma, išlaidas, tiesiogiai susijusias su sutrumpinto darbo laiko sistemų finansavimu ir kitomis reaguojant į dabartinę koronaviruso pandemiją priimtomis panašiomis priemonėmis, visų pirma skirtomis savarankiškai dirbantiems asmenims.

Tarybai patvirtinus Europos Komisijos pasiūlymus, finansinė parama bus teikiama paskolų forma. Paskolas valstybėms narėms palankiomis sąlygomis teiks ES. Pagal priemonę SURE valstybėms narėms teikiamos paskolos bus grindžiamos valstybių narių savanoriškai suteiktų garantijų sistema.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen: „Turime visomis išgalėmis stengtis išsaugoti darbo vietas ir pragyvenimo šaltinius. Šiandien žengtas didelis žingsnis šia linkme: praėjus vos keturiems mėnesiams nuo mano pasiūlymo sukurti priemonę SURE, Europos Komisija siūlo pagal šią priemonę skirti 81,4 mlrd. EUR finansinę paramą darbo vietoms ir nuo koronaviruso pandemijos nukentėjusiems darbuotojams visoje ES apsaugoti. Priemonė SURE yra aiškus solidarumo simbolis beprecedentės krizės laikotarpiu. Europa yra įsipareigojusi apsaugoti piliečius.“

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1496

 

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.