Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

ES antimonopolinių taisyklių taikymas per koronaviruso pandemiją

2020-04-08

Šiandien Europos Komisija įmonėms, bendradarbiaujančioms reaguojant į kritines situacijas, susijusias su dabartiniu koronaviruso protrūkiu, pateikė antimonopolinių taisyklių taikymo gaires (Komunikatą dėl laikinosios sistemos).

Siekiant išvengti vaistų ir medicinos reikmenų stygiaus, įmonėms gali tekti koordinuoti produkcijos atsargų valdymą ir galbūt platinimą, kad visos įmonės nesusitelktų tik į vieno ar kelių vaistų gamybą, o kitų vaistų ir toliau būtų gaminama nepakankamai. Toks koordinavimas įprastomis sąlygomis prieštarautų antimonopolinėms taisyklėms. Tačiau pandemijos sąlygomis toks koordinavimas, taikant tinkamas apsaugos priemones, gali suteikti didelės naudos piliečiams. Laikinosios sistemos paskirtis – pateikti antimonopolinių taisyklių taikymo gairių įmonėms, kurios pageidauja laikinai bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiklą, kad efektyviausiu būdu padidintų gamybą ir visų pirma optimizuotų vaistų, kurių skubiai reikia ligoninėms, tiekimą.

Europos Komisija taip pat pabrėžia, kad šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis kaip niekada svarbu, kad įmonės ir vartotojai būtų apsaugoti pagal konkurencijos teisę. Todėl ji toliau atidžiai ir aktyviai stebės atitinkamus rinkos pokyčius, kad nustatytų įmones, kurios, sudarydamos antikonkurencinius susitarimus arba piktnaudžiaudamos dominuojančia padėtimi, naudojasi dabartine situacija ir pažeidžia ES antimonopolinę teisę.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_618

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.