Svarbu: viešojoje erdvėje sklindant prieštaringai informacijai, Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai akušeriai ginekologai ragina moteris skiepytis nuo COVID-19 ir tokiu būdu apsaugoti save nuo sunkių ligos pasekmių.

Europos Komisija pristato pagrindinius skiepijimo strategijų elementus

2020-10-15

Europai mokantis gyventi pandemijos sąlygomis, saugių ir veiksmingų COVID-19 vakcinų kūrimas ir spartus jų diegimas visame pasaulyje tebėra esminis elementas siekiant išspręsti visuomenės sveikatos krizę. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija siekia užtikrinti, kad visoje Europoje būtų galimybė gauti saugių vakcinų, ir ragina naudojant vakcinas laikytis suderinto požiūrio į skiepijimo strategijas.

Prieš prasidedant ES vadovų diskusijoms, Komisija pristato pagrindinius elementus, į kuriuos valstybės narės turi atsižvelgti rengdamos COVID-19 skiepijimo strategijas, siekdama parengti Europos Sąjungą ir jos piliečius tam laikui, kai bus galima įsigyti saugių ir veiksmingų vakcinų, taip pat nustatyti prioritetines grupes, į kurias pirmiausia reikėtų atsižvelgti skiepijant.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen: „Saugi ir veiksminga vakcina – geriausias būdas įveikti koronavirusą ir susigrąžinti normalų gyvenimą. Mes aktyviai siekėme sudaryti susitarimus su farmacijos bendrovėmis ir užtikrinti būsimų vakcinų dozių įsigijimą. Dabar turime užtikrinti, kad sukūrus vakciną būsime visapusiškai pasirengę ją naudoti. Savo sukurta skiepijimo strategija padedame ES šalims rengti skiepijimo kampanijas: nustatyti, ką reikėtų paskiepyti pirmiausia, kaip teisingai paskirstyti skiepus ir kaip apsaugoti pažeidžiamiausius asmenis. Jei norime, kad skiepijimas vyktų sėkmingai, turime jam iš anksto pasirengti.“

Valstybės narės, be kita ko, turėtų užtikrinti skiepijimo tarnybų pajėgumus skiepyti COVID-19 vakcinomis, įskaitant kvalifikuotą darbo jėgą ir medicininę bei apsaugos įrangą, galimybę tikslinėms gyventojų grupėms lengvai ir nebrangiai gauti vakcinų, aiškiai teikiamą informaciją apie COVID-19 vakcinų naudą, riziką ir svarbą siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą.

Visos valstybės narės turės prieigą prie COVID-19 vakcinų tuo pačiu metu, atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Pradiniais naudojimo etapais, prieš išplečiant gamybos apimtis, bendras vakcinos dozių skaičius bus ribotas. Todėl Europos Komisija komunikate pateikia nereitinguotų prioritetinių grupių, į kurias šalys turi atsižvelgti kai bus prieinamos COVID-19 vakcinos, pavyzdžius, įskaitant sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros įstaigų darbuotojus, vyresnius nei 60 metų asmenis, asmenis, kuriems dėl jų sveikatos būklės kyla ypač didelis pavojus.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1903

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.