Svarbu: viešojoje erdvėje sklindant prieštaringai informacijai, Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai akušeriai ginekologai ragina moteris skiepytis nuo COVID-19 ir tokiu būdu apsaugoti save nuo sunkių ligos pasekmių.

Europos Komisija tęsia Europos žaliąjį kursą – priima metano mažinimo strategiją

2020-10-15

Europos Komisija paskelbė ES išmetamo metano kiekio mažinimo strategiją, kurioje išvardyta, kaip Europoje ir tarptautiniu mastu mažinti išmetamo metano kiekį, ir nurodyti veiksmai energetikos, žemės ūkio ir atliekų sektoriuose, kuriuose visame pasaulyje išmetama apie 95 % su žmogaus veikla siejamo metano.

 

Už Žaliąjį kursą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Norėdama tapti pirmuoju poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, Europa turi mažinti visų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Metanas pagal sukeliamo šiltnamio efekto stiprumą yra antroje vietoje, be to, jis labai teršia orą. Mūsų strategija užtikrins metano taršos mažinimą visuose sektoriuose, ypač žemės ūkio, energetikos ir atliekų. Ji taip pat atveria galimybių kaimo vietovėse gaminti biodujas iš atliekų. Europos Sąjungos palydovinė technologija padės mums atidžiau stebėti metano taršą ir aukščiau pakelti tarptautinių standartų kartelę“.

 

Strategijoje numatyta:

  • gerinti išmetamo metano kiekio matavimą ir duomenų teikimą. Šiuo metu metano taršos stebėjimo mastas skirtinguose sektoriuose, valstybėse narėse ir tarptautinėje bendruomenėje yra nevienodas. Be ES lygmens priemonių, kuriomis siekiama sugriežtinti matavimo, tikrinimo ir duomenų teikimo standartus, Komisija rems tarptautinio išmetamo metano kiekio stebėjimo centro steigimą kartu su Jungtinių Tautų aplinkos programa, Klimato ir švaraus oro koalicija ir Tarptautine energetikos agentūra. ES palydovų programa „Copernicus“ taip pat pagerins stebėjimą ir padės nustatyti pasaulyje itin taršius objektus ir didžiausius metano nuotėkius.
  • siekiant sumažinti energetikos sektoriuje išmetamo metano kiekį, bus pasiūlytas įpareigojimas gerinti nuotėkių dujų infrastruktūroje aptikimą ir remontą, taip pat bus svarstomi teisės aktai dėl įprasto fakelų deginimo ir dujų išleidimo uždraudimo.
  • Europos Komisija gerins informavimą apie žemės ūkio sektoriuje išmetamo metano kiekį ir skatins sudaryti galimybes jį mažinti teikiant bendros žemės ūkio politikos paramą. Daugiausia dėmesio bus skiriama dalijimuisi gerąja naujoviškų metano taršą mažinančių technologijų, gyvūnų mitybos ir selekcijos valdymo patirtimi. Taip pat bus naudojamasi tiksliniais technologijų, gamtos procesais pagrįstų sprendimų ir mitybos pokyčių moksliniais tyrimais. Neperdirbamos organinės žmogaus ir žemės ūkio atliekos ir likučių srautai gali būti naudojami biodujų, biomedžiagų ir tarpinių biocheminių medžiagų gamybai. Taip galima sukurti papildomų pajamų srautų kaimo vietovėse ir kartu išvengti metano išmetimo, todėl bus toliau skatinamas šių atliekų surinkimas.
  • atliekų sektoriuje Europos Komisija apsvarstys tolesnius veiksmus, kaip pagerinti sąvartynų dujų tvarkymą išnaudojant galimybes jas naudoti energetikos reikmėms, kartu mažinant išmetamųjų teršalų kiekį, ir 2024 m. peržiūrės atitinkamus sąvartynų teisės aktus. Siekiant išvengti metano susidarymo labai svarbu sąvartynuose šalinti mažiau biologiškai skaidžių atliekų.

 

 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1833

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.