Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Tiesioginė parama ES sveikatos priežiūros sektoriui

2020-04-06

Pateikiame Europos Komisijos pagrindinių veiksmų, reaguojant į koronaviruso protrūkį, sveikatos, ekonomikos, transporto ir mokslinių tyrimų srityse, o taip pat kovojant su dezinformacija, trumpą apžvalgą.

 

 

Tiesioginė parama ES sveikatos priežiūros sektoriui

·         3 mlrd. EUR skirta finansuoti Skubios paramos priemonę ir rezerve „rescEU“ kaupiamas bendras įrangos atsargas.

·         Europos Komisija padeda užtikrinti tinkamą asmeninių apsaugos priemonių tiekimą visoje Europoje:

-       Vykdomi 4 bendri apsaugos priemonių viešieji pirkimai.

-       Rekomendacija dėl atitikties vertinimo ir rinkos priežiūros, dėl ko nepažeidžiant sveikatos ir saugos standartų civilinės saugos institucijoms bus tiekiama daugiau tam tikrų rūšių asmeninių apsaugos priemonių.

-       Gairės, kaip padidinti gamybos apimtis trijose srityse: kaukių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių, rankų valiklių ir dezinfekavimo priemonių ir 3D spausdinimo.

-       Europos standartizacijos institucijos ir jų nacionaliniai nariai leido laisvai naudotis Europos medicinos priemonių standartais.

 

Sienos ir mobilumas

·         Gairės dėl žaliųjų koridorių, kad visoje ES būtų užtikrintas greitas ir nenutrūkstamas prekių srautas

·         ES piliečių repatriacija. Daugiau kaip 12 000 ES piliečių repatrijuota iš kitų valstybių.

·         Parama oro transporto bendrovėms. Priimti teisės aktai, kad oro transporto bendrovės nebevykdytų skrydžių pustuščiais orlaiviais, tuo pačiu neprarasdamos teisų. Priimtos gairės, kuriose ES valstybės narės raginamos remti krovinių vežimą oro transportu, kad nenutrūktų pagrindiniai transporto srautai.

Ekonominės priemonės

 

Parama moksliniams tyrimams

·         Sutelkta 140 mln. EUR vakcinoms, naujiems gydymo būdams, diagnostiniams tyrimams ir medicinos sistemoms.

·         48,5 mln. EUR skirta 18 projektų ir 140 mokslinių tyrimų grupių pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“.

·         Europos Komisija pasiūlė skirti iki 80 mln. EUR finansinę paramą itin novatoriškai Europos vakcinų kūrimo bendroveiCureVac“, suteikdama ES garantiją Europos investicijų banko paskolai. Bendrovė ketina iki 2020 m. birželio mėn. pradėti vakcinos klinikinius tyrimus.

 

Kova su dezinformacija

·         Europos Komisija palaiko glaudžius ryšius su socialinės žiniasklaidos platformomis, siekiant, kad jos viešintų patikimą turinį ir šalintų klaidinamą, neteisėtą ir žalingą turinį.

·         Iki šiol atskleista, paskelbta ir interneto svetainėje www.EUvsDisinfo.eu atnaujinta daugiau kaip 110 dezinformacijos naratyvų apie koronavirusą.

·         Eurpos Komisija sukūrė kovos su dezinformacija apie koronavirusą interneto puslapį, kuriame pateikiama medžiagos, padėsiančios paneigti mitus ir patikrinti faktus.

 

Plačiau – Europos Komisijos reagavimo apžvalga

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.