Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir svesiatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

117 mln. eurų - diagnostikos priemonėms ir gydymo metodams

2020-05-12

Europos Komisija paskelbė, kad pagal paspartintą kvietimą teikti paraiškas pagal naujoviškų vaistų iniciatyvą atrinkti aštuoni didelio masto mokslinių tyrimų projektai, kuriais bus siekiama sukurti koronaviruso gydymo metodus ir diagnostikos priemones.

 

Iš aštuonių projektų, kurie finansuojami pagal naujoviškų vaistų iniciatyvą, penki yra susiję su diagnostikos priemonėmis, o trys – su gydymo metodais. Vykdant su diagnostikos priemonėmis susijusius projektus siekiama sukurti įvairiomis sąlygomis pritaikomas (pavyzdžiui, gydytojo kabinete arba paciento namuose) ir greitai veikiančias (t. y. kai rezultatus galima gauti per 14–40 minučių) diagnostikos priemones. Kiti projektai yra daugiausia skirti gydymo metodams, o jų pirminė paskirtis yra susijusi su dabartiniu koronaviruso protrūkiu. Tačiau vykdant tuos projektus daug dėmesio taip pat bus skiriama pasirengimui būsimiems protrūkiams.

 

Siekdama finansuoti daugiau aukštos kokybės pasiūlymų, Europos Komisija įsipareigojo pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ skirti daugiau lėšų, nei planuota: pirminė 45 mln. eurų suma padidinta iki 72 mln. eurų. Farmacijos sektoriaus atstovai, naujoviškos vaistų iniciatyvos asocijuotieji partneriai ir kitos projektuose dalyvaujančios įmonės skirs 45 mln. eurų – taigi bendra investicijų suma siekia 117 mln. eurų.

 

Atrinkti projektai yra bendro Europos atsako į koronaviruso protrūkį, kurį Komisija koordinuoja nuo šios krizės pradžios, dalis. Gegužės 4 d. įvykusiame pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo renginyje Komisija įsipareigojo kovai su koronavirusu iš viso skirti 1,4 mlrd. eurų. Dalis šios sumos –1 mlrd. eurų – bus skirta iš programos „Horizontas 2020“ lėšų ir panaudota kuriant koronaviruso plitimui suvaldyti skirtas vakcinas, naujus gydymo metodus ir diagnostikos priemones. Be to, nuo 2020 m. sausio mėn. Komisija pagal programą „Horizontas 2020“ iš viso sutelkė 352 mln. eurų. Dalis šios sumos – 48,2 mln. eurų – skirta aštuoniolikai mokslinių tyrimų projektų. Juos įgyvendinant pradėtas darbas susijęs su pasirengimu protrūkiams ir atsako priemonėmis, greitaisiais diagnostiniais tyrimais gydymo vietoje, naujais gydymo metodais ir naujomis vakcinomis.

 

Daugiau informacijos:

 

Finansuoti atrinktų projektų sąrašas

 

Specialus Europos Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį

 

Ryšių su žiniasklaida grupė

 

© 2006 Visos teisės saugomos.