Tarp Europos šalių cukriniu diabetu (CD) sirgusių suaugusiųjų daugiausia buvo Portugalijoje (9,86 proc.), mažiausia – Airijoje (3,43 proc.). Lietuvoje sergamumas CD tarp suaugusiųjų buvo 3,69 proc. ES vidurkis – 6,04 proc. (2017 m. duomenys)

Paciento nusiskundimų integravimas į skausmo mokymą ir mokslinius tyrimus

2018-06-04

Skausmas yra daugialypis reiškinys, kuris skiriasi kiekvienam individui su kiekvienu skausmo pasireiškimu. Pacientai ir jų šeimų nariai turi asmeninę patirtį, kuri gali padėti pedagogams, studentams ir mokslininkams tiksliau suprasti, kaip skausmas veikia jų gyvenimą. Kito skausmo vertinimas nėra lengvas, o jo priežiūra gali pagerėti nuoširdžiai klausant paciento istorijų ar pasakojimų [2, 7]. Būdami partneriais švietimo ir mokslinių tyrimų srityje, pacientai gali daryti įtaką klinikiniams ir mokslinių tyrimų sprendimams, susijusiems su jų skausmo priežiūra.

 

Pacientų nusiskundimai skausmo edukacijoje

 • Suteikia studentams galimybę klausytis pacientų ir šeimos istorijų ar pasakojimų, sukuria galimybę transformuoti mokymąsi už biomedicinos ribų į labiau humanistinį, į pacientą orientuotą požiūrį į sveikatos priežiūrą [6]. Tai gali mums padėti suprasti sveikatos priežiūros procesą ir galimas gydymo veiksmingumo kliūtis [5].
 • Skausmą atspindintys rašiniai, kurie remiasi asmenine ar klinikine patirtimi, gali padėti studentams ištirti subjektyvią ligos patirtį, sukurti didesnę empatiją ir savimonę [2].
 • Mokymo programų kūrimo ir peržiūrų metu pacientams atsiranda galimybė prisidėti prie savo sveikatos priežiūros specialistų išsilavinimo.
 • Pacientai, kurie patiria skausmą, yra „suinteresuotieji asmenys“, kurie gali būti įtraukti į mokymo programų rengimą ir įgyvendinimo procesą (pvz., kaip komiteto nariai ir/arba klinikinių sesijų dalyviai) [8].

 

Paciento, kaip partnerio ir kaip tyrimo dalyvio, įtraukimas į mokslinius tyrimus

Skausmas daugeliu atvejų yra asmeninė ir subjektyvi patirtis. Kokybinis tyrimas yra tyrimo metodas, kuris dažnai apima asmens asmenines istorijas ar pasakojimus. Toliau pateikiami būdai, kaip įtraukti pacientų balsus į mokslinius tyrimus, kaip mokslinių tyrimų komandos partnerius ir tyrėjų dalyvius.

 • Pacientas ir visuomenės dalyvavimas moksliniuose tyrimuose (kartais vadinamas „pacientų įtraukimu“) yra dažnai apibrėžiama kaip „darantis“ mokslinius tyrimus, o ne kaip, kad „su juo“, „apie jį“ arba „jam“ kažkas daroma [6].
  • Pacientai gali būti tyrimų partneriai ir vadovauti parenkant paciento nusiskundimus [5] bei nustatant mokslinių tyrimų prioritetus [6].
  • Yra visas spektras pacientų ir visuomenės įtraukimo į tyrimus būdų nuo informavimo, konsultavimo, dalyvavimo, bendradarbiavimo ir teisių suteikimo [4].
  • Pacientų dalyvavimas pacientų tyrimuose apima prasmingą ir aktyvų bendradarbiavimą valdant mokslinius tyrimus, nustatant jų prioritetus, juos atliekant ir paverčiant į žinias.
  • Pagrindiniai pacientų dalyvavimo tyrime principai apima įtraukimą, paramą, abipusę pagarbą ir bendro kūrimo procesą (dirbant partneriais nuo pat pradžių) [1].
  • Daugelis finansavimo agentūrų reikalauja, kad pacientai dalyvautų visuose subsidijavimo etapuose.
  • Pacientų, kaip mokslinių tyrimų partnerių, nauda yra didesnio kiekio tyrimų pritraukimas, geresnė dotacijų skyrimo sėkmė, geresnis tyrimo protokolų išpildymas ir geresnė pacientų rezultatų atranka [3].
  • Pacientų įtraukimas į mokslinius tyrimus yra sparčiai besivystanti mokslo erdvė, įvertinanti galimą naudą pacientams, mokslininkams ir sveikatos priežiūrai.
 • Kokybiški tyrimai suteikia galimybes surinkti paciento nusiskundimus ir dažnai apima asmenines istorijas ar žmonių patirties pasakojimus.
  • Kokybiški duomenys gali būti renkami interviu, stebėjimu ir iš medicininių dokumentų.
  • Klausdami žmonių apie savo patirtį, naudodamiesi interviu, galite gauti daug informacijos ir supratimo apie dominančią temą.
  • Atviro tipo klausimai, pvz., „papasakok man apie“ arba „kaip ...“, pateikia daugiau informacijos nei uždarojo tipo klausimai.
  • Istorijų dėstymas yra įtrauktas į daugelį kultūrų, ir ši kokybinių tyrimų forma yra vadinama „pasakojimo tyrimais“.

Plačiau apie tai skaitykite „Skausmo medicina“ 2018 Nr. 1

 

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.