Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Teisės aktai gydytojui

KovasVisi mėnesio teisės aktai

2019-03-04

Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

2019-03-04

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-04

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-640 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-05

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo

2019-03-06

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1402 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas" pakeitimo

2019-03-06

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1566 „Dėl sprendimų dėl labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo priėmimo tvarkos aprašo ir šių išlaidų kompensavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-06

Dėl valstybės rezervo medicinos atsargų tvarkymo

2019-03-08

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-271 „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-12

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-249 "Dėl Žindymo skatinimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

2019-03-12

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-314 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-249 „Dėl Žindymo skatinimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-13

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 "Dėl medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2019-03-13

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 "Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos patvirtinimo" pakeitimo

2019-03-13

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr.V-322 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-115 "Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019-2023 metų programos patvirtinimo" pakeitimo"

 

© 2006 Visos teisės saugomos.