Įgyvendinant Vyriausybės programą, nuo šių metų išplėsta šeimos gydytojo komandos sudėtis, papildant ją slaugytojo padėjėju, socialiniu darbuotoju, kineziterapeutu bei naujove Lietuvoje - gyvensenos medicinos specialistu.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-339 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo

2019-03-05
 

© 2006 Visos teisės saugomos.