Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo (VVSS) fondo taryba patvirtino 2019 m. prioritetus bei priemones, pagal kurias bus finansuojami projektai. Tad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pareiškėjus aktyviai dalyvauti konkursuose.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 23 d. Įsakymo Nr. V-336 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ pakeitimo

2019-01-31
 

© 2006 Visos teisės saugomos.