Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Aptarta siūlomų kompensuoti vaistinių preparatų nauja paraiškų vertinimo tvarka

2020-07-07

VVKT su siūlomų kompensuoti vaistinių preparatų paraiškas teikiančiomis įmonėmis aptarė aktualius klausimus, susijusius su nauja paraiškų vertinimo ir pateikimo tvarka. Susitikimas sulaukė didelio susidomėjimo – į jį gyvai atvyko arba virtualiai prisijungė apie 50 Pareiškėjų.

Nuo 2020 sausio 1 d. įsigaliojus naujai vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus tvarkai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Sveikatos technologijų vertinimo (VVKT STV) skyriaus specialistai ėmėsi vertinti naujojo tipo paraiškas. Dar iki šių metų pradžios buvo pateiktos 6 vaistinių preparatų paraiškos naująja tvarka, o iki liepos mėnesio iš viso jau yra gauta 18 paraiškų.
 
Pirmosios šešios paraiškos pateko į pereinamąjį laikotarpį, o tai reiškia, kad jos turėjo būti įvertintos tiek pagal senąją – terapinės vertės nustatymo balais – tvarką, tiek pagal naująją vertinimo tvarką.
 
Kaip teigė VVKT viršininkas G. Andrulionis, naujoji vertinimo tvarka įnešė nemažai svarbių pasikeitimų, kurie, tikimasi, prisidės prie to, kad valstybė kompensuotų tik efektyviausius ir veiksmingiausius vaistinius preparatus. „Iki šių metų atliekant kompensuoti siūlomų vaistinių preparatų vertinimus, jų terapinė vertė buvo prilyginama tam tikram balui, kuris daugeliu atveju ir nulemdavo sprendimą vaistinį preparatą kompensuoti ar ne. Tuo tarpu naujoji sistema leidžia vaistinio preparato naudą įvertinti kur kas visapusiškiau – šiuo metu yra vertinamas vaisto palyginamasis efektyvumas, klinikinis veiksmingumas bei farmakoekonomika“, - tvirtino VVKT vadovas. Anot G. Andrulionio, STV skyriaus specialistų vertinimai ir suformuluotos išvados kartu su pacientų organizacijų bei gydytojų nuomonėmis toliau yra perduodami Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijai, kuri, atsižvelgdama į gautus vertinimus, gali priimti informuotą sprendimą dėl vaistinio preparato kompensavimo.
  
Natūralu, kad įdiegus naują vertinimo sistemą, iškyla ir tam tikrų neaiškumų. STV skyriaus specialistai per pirmąjį šių metų pusmetį sulaukė nemažai klausimų iš Pareiškėjų apie vertinimo procesą, tam tikras sąvokas, farmakoekonominės analizės ypatumus, reikiamus pateikti duomenis ir kt. Visa tai ir buvo aptarta susitikimo su Pareiškėjais metu.
  
Atsakymai į Pareiškėjams aktualius klausimus, siekiant vienodos teisės aktų taikymo praktikos,  bus publikuojami VVKT interneto svetainėje, Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus skiltyje, dažnai užduodamų klausimų poskiltyje.

VVKT informacija ir nuotrauka

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.